INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Jednocześnie informujemy, że zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych polskich wartości 30 000 euro także umieszczane będą na Platformie Przetargowej w zakładce „POSTĘPOWANIA DO 30.000 EUR”.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
23-09-2013 r. 56/ZA/13 Wynajem i adaptacja powierzchni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wraz z przygotowaniem całościowego projektu, opracowania adaptacji i koncepcji podziału budynku (226 m2) na dwie odrębne działalności: apteki ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej. Zakończony (info) ZAPROSZENIE
19-09-2013 r. 55/ZA/13 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Zakończony (info) ZAPROSZENIE
12-09-2013 r. 54/ZA/13 Dostawa i wymiana dolnego przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 na blendę El60 szer. 98cm x 86cm RAL 7035. Zakończony (info) ZAPROSZENIE
12-09-2013 r. 53/ZA/13 Dostawa i wymiana przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm. Zakończony (info) ZAPROSZENIE
19-09-2013 r. 51/ZA/13 Wykonanie okresowych przeglądów budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Zakończony (info) ZAPROSZENIE
10-09-2013 r. 50/ZA/13 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ Rejestr majątku ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 1 OGŁ o zmianie ogłoszenia
26-08-2013 r. 49/ZA/13 Prace budowlane polegające na remoncie posadzki w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 34-38. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ Przedmiary robót ODPOWIEDZI
26-08-2013 r. 48/ZA/13 Prace budowlane polegające na montażu systemu sygnalizacji pożarowej w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 34-38 Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ Przedmiary robót ODPOWIEDZI
26-08-2013 r. 47/ZA/13 Prace budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 34-38 Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia Przedmiary robót SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 1
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Irena Nowak

fb_icon_325x325