Slide background

IZBA PRZYJĘĆ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

 

Osoby zarządzające Izbą Przyjęć:

KIEROWNIK: lekarz chorób wewnętrznych Justyna Jezienicka – Kulik

KIEROWNIK DS. OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ: mgr Katarzyna Szerzyna

 

HARMONOGRAM GODZIN PRZYJĘĆ PLANOWYCH W ODDZIAŁY SZPITALNE

GODZINA ODDZIAŁ RODZAJ PROCEDURY WYKONYWANEJ PRZY PRZYJĘCIU
7:00  OTOLARYNGOLOGICZNY  EKG, RR
8:30  CHIRURGII OGÓLNEJ I KRÓTKOTERMINOWEJ Pobieranie krwi wg zestawów ustalonych z ordynatorem, EKG, RR
9:30  CHORÓB WEWNĘTRZNYCH EKG, RR, badania podstawowe (morfologia, jonogram, poziom cukru, kreatynina)
10:00 NEUROLOGICZNY I UDAROWY EKG, RR
11:00-12:00  REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I OGÓLNOUSTROJOWEJ EKG, RR, badania podstawowe

 

Pacjenci zgłaszający się do przyjęć planowych powinni okazać:

1. Skierowanie do szpitala z pieczątką jednostki kierującej, pieczątką lekarza oraz kodem choroby

2. Karty wypisowe z ostatnich pobytów szpitalnych

3. Listę aktualnie zażywanych leków

4. Wyniki badań diagnostycznych (TK, RTG, MR badania krwi)

5. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zgodnie z Dz.U. z 2008 roku nr 164, poz 1027 z późn. zm.

   Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, dobrowolnie i inne po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie, mianowicie posiadają jeden z wymienionych dokumentów:

- dowód osobisty

- paszport

- prawo jazdy

Jeżeli pacjentem jest uczące się dziecko do 18-tego roku życia, powinno okazać legitymację szkolną, a jeżeli nie posiada, to jeden z dokumentów wymienionych wyżej.

 

Zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy:

- środki higieniczne,

- pidżamę,

- kapcie,

- sztućce,

- szklanka,

- talerzyk

 

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 210 poz 2135 z późn. zm.)

W przypadkach nagłych, lekarz dyżurny Izby Przyjęć, po ustaleniu rodzaju schorzenia kwalifikuje pacjenta do dalszego leczenia i kieruje na właściwy oddział szpitalny.

 

DEPOZYT

Pacjenci wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych mają prawo do przechowywania ubrań i obuwia w depozycie, a przedmiotów wartościowych w depozycie przeznaczonym dla rzeczy wartościowych.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325