Slide background

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.  zatrudni: 


Pielęgniarki lub higienistki środowiska nauczania i wychowania

Miejsce wykonywania świadczeń: szkoła na terenie Miasta Świętochłowice.

Wymagania dla osoby chcącej wziąć udziału w rekrutacji:

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa lub

2) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub

3) ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub

4) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobytego po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub

5) odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego.

Pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania może być również położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo równoważny oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania.

KONTAKT: Dział Organizacyjno-Prawny | 32-621-95-38 | biuro@zoz.net.pl

Rodzaj zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia


 

Specjalistę psychoterapii uzależnień lub specjalistę terapii uzależnień

Wymagania:

– certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub

– certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


 Lekarza w zakresie:

chirurgii ogólnej (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)

Warunek wymagany:

– lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej

oraz

lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


 Lekarza w zakresie:

dermatologii i wenerologii (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)

Warunek wymagany:

– lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii, albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


 Lekarzy w zakresie:

1) endokrynologii (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)

Warunek wymagany:
– lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarza: ze specjalizacją I stopnia lub specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla kobiet) lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych;

2) neurologii (Oddział Neurologiczny)

Warunek wymagany:
– lekarz specjalista lub lekarz ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie neurologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii,

3) laryngologii (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)

Warunek wymagany:
– lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, albo lekarz
w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii,

4) medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

Warunek wymagany:
– lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
– lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

5) okulistyki (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)

Warunek wymagany:
– lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

Wymagania:

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa lub
2) posiadanie tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
3) ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
4) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub
5) odbycie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego.

Rodzaj zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę

Wysokość zatrudniania: do uzgodnienia


 Lekarzy w zakresie kardiologii

Warunek wymagany:
- lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo lekarz ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii, albo lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnym profilem świadczenia gwarantowanego

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


Lekarzy w zakresie otolaryngologii

Warunek wymagany:
- lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


Lekarzy w zakresie okulistyki

Warunek wymagany:
- lekarz specjalista lub lekarz ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie okulistyki albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


Lekarzy w zakresie pulmonologii

Warunek wymagany:
- lekarz specjalista lub lekarz ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie chorób płuc albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, albo lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnym profilem świadczenia gwarantowanego.

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


Lekarzy do mobilnego punktu szczepień

Warunek wymagany:
- lekarz lub lekarza dentystę lub felczera

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia

 


Lekarzy do transportu sanitarnego

Warunek wymagany:
- lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub
- lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty
w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
- lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


 Lekarzy w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych

w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Warunek wymagany:
- lekarz specjalista lub lekarz ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub chirurgii ogólnej lub geriatrii lub gerontologii lub psychiatrii lub neurologii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny ogólnej lub geriatrii lub neurologii lub psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub geriatrii lub neurologii lub psychiatrii.

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


 Specjalistę ds. płac

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników,
 • przygotowywanie list płac,
 • sporządzenie deklaracji oraz korekt deklaracji ZUS, PIT oraz sprawozdań kadrowo-płacowych,
 • naliczanie świadczeń z ZFŚS,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, weryfikacja należności świadczenie oraz naliczenie wynagrodzeń związanych z przyznaniem nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej/rentowej/pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • obsługa programu kadrowo-płacowego oraz programu PŁATNIK,
 • przygotowywanie oraz prezentowanie raportów oraz zestawień płacowych,
 • współpraca z administracją skarbową oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku ds. płac w służbie zdrowia,
 • praktyczna znajomości prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych oraz ustawy o  działalności leczniczej
 • znajomość programu Infomedia oraz programu PŁATNIK,
 • bardzo dobra znajomość MS Word oraz MS Excel,
 • zdolności analityczne, komunikatywności, samodzielność oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole.

Dokumenty aplikacyjne zawierające CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@zoz.net.pl


 

Kierownika Sekcji zaopatrzenia i zamówień publicznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • nadzór nad wykonywaniem zleconych czynności przez podległy personel,
 • nadzór nad procedurą zakupów i gospodarką magazynową,
 • zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sporządzenie dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań,
 • przygotowanie projektu ogłoszenia i jego publikacji, kontrola poprawności innych dokumentów,
 • organizacja i udział w pracach komisji przetargowych,
 • udział w procedurach związanych z rozpatrywaniem odwołań,
 • prowadzenie rejestrów postępowań i umów
 • współpraca z pracownikami sekcji księgowości w zakresie przygotowania planu udzielenia zamówień ujętych w planie finansowym zakładu oraz w zakresie wnoszenia i wzrostu wadium jak również zabezpieczenia należytego wykonywania umów,
 • przygotowanie i składanie rocznych sprawozdań z udzielanych zamówień.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku ds. zamówień publicznych w służbie zdrowia lub dwuletnie w zakresie zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych,
 • szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość MS Word oraz MS Excel,
 • samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole.

Dokumenty aplikacyjne zawierające CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@zoz.net.pl


Lekarza lub lekarza dentystę lub felczera do mobilnego punktu szczepień

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia

Kontakt w sprawie szczegółów. 32 621 95 35

 


 

SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Zakres ogólnych obowiązków pracownika:

 1. Sumienne i staranne wykonywanie swojej pracy.
 2. Ścisłe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań.
 3. Stosowanie się do poleceń bezpośredniego przełożonego.
 4. Wykazywanie inicjatywy wymaganej na stanowisku pracy.
 5. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób efektywny.
 6. Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku pracy.
 7. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie postępowań przetargowych złożonych wniosków z komórek organizacyjnych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą.
 3. Zbieranie informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki o udzielonych świadczeniach.
 4. Udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii w zakresie zamówień kierującym komórkami organizacyjnymi Spółki.
 5. Współpraca z pracownikami sekcji księgowości w zakresie przygotowania planu udzielenia zamówień ujętych w planie finansowym zakładu oraz w zakresie wnoszenia i wzrostu wadium jak również zabezpieczenia należytego wykonywania umów.
 6. Przygotowanie i składanie rocznych sprawozdań z udzielanych zamówień.
 7. Opracowywanie projektów stosownych umów.
 8. Współpraca z Radcą Prawnym w zakresie istotnych warunków specyfikacji.
 9. Terminowe rozpoczynanie procedury wszczynania postępowań.
 10. Dbanie o wysoką jakość udzielanych świadczeń.
 11. Rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi.
 12. Realizacja działalności na rzecz promocji zdrowia.
 13. Nadzór nad wdrażaniem standardów akredytacyjnych zmierzających do poprawy jakości udzielanych świadczeń.
 14. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
 15. Udział w komisjach i zespołach zakładowych.
 16. Terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań i poleceń przełożonego, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz regulaminami Zakładu pracy.
 17. Przestrzeganie zaleceń, dotyczących zakazu nieodpowiedniego i mało oszczędnego gospodarowania przydzielonymi środkami.
 18. Przestrzeganie zachowania czystości na stanowisku pracy.
 19. Przestrzeganie czystości i estetyki swojego wyglądu podczas wykonywania czynności służbowych.
 20. Poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz usprawnienia pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń.
 21. Zapoznawanie się na bieżąco z obowiązującymi przepisami, procedurami, instrukcjami i stosowanie się do ich treści.
 22. Podczas realizacji zadań – współpraca z personelem, bezpośrednim przełożonym, lekarzami, pracownikami innych komórek organizacyjnych i służbami pomocniczymi.
 23. Samokształcenie.
 24. Podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w szkoleniu wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 25. Nadzór nad obiegiem dokumentacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
 26. Zachowanie drogi służbowej. Sprawy, z którymi zwraca się Pani do zwierzchnika wyższego szczebla, powinny być zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego.
 27. Wykonywanie innych czynności, nie ujętych w niniejszym zakresie, jeżeli: zostały wydane przez właściwego przełożonego lub upoważnionego pracownika i są zgodne z jego kompetencjami i obowiązującym prawem, odpowiadają rodzajowi pracy określonemu w zawartej umowie o pracę.
 28. Planowanie dostaw dla potrzeb komórek organizacyjnych Szpitala. Realizowanie zakupu i dostaw towarów, z wyłączeniem produktów leczniczych itp. (asortyment podległy Aptece Szpitala) i żywności.
 29. Prowadzenie analizy realizacji zamówień.
 30. Terminowe rozliczanie rachunków i zakupów gotówkowych.
 31. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej zakupionych dóbr, umożliwiające prawidłowe ujęcie ich w księgach rachunkowych Szpitala.
 32. Archiwizacja dokumentów.
 33. Sporządzanie analiz i innych opracowań związanych z tematyką zamówień publicznych oraz zaopatrzenia na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Szpitala.
 34. Zastępowanie, w razie nieobecności, pracownika magazynu szpitalnego:
 1. Kontrola stanów magazynowych w celu zapewnienia dostaw i zabezpieczenia pracy komórek Szpitala
  a jednocześnie nie spowodowania zbędnych nadwyżek (zapasów) magazynowych.

 lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych

Warunek wymagany:

- lekarz specjalista lub lekarz ze specjalizacją II stopnia lub lekarz ze specjalizacją I stopnia lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

 

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


Lekarzy w zakresie anestezjologii

Warunek wymagany:

- lekarz specjalista bądź lekarz ze specjalizacją II stopnia bądź lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii

 

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


Lekarzy w zakresie

 świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 Warunek wymagany:

- lekarz specjalista lub lekarz ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub chirurgii ogólnej lub geriatrii lub gerontologii lub psychiatrii lub neurologii

lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny ogólnej lub geriatrii lub neurologii lub psychiatrii

lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub geriatrii lub neurologii lub psychiatrii.

 

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia

 


Lekarza w Medycynie Pracy

 Wymagane kwalifikacje:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


  Lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

 - endokrynologii

(lekarz specjalista lub lekarz ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie endokrynologii albo lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarza: ze specjalizacją I stopnia lub specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla kobiet) lub ze specjalizacją I stopnia
w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych)

- okulistyki

(lekarz specjalista lub lekarz ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie okulistyki albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki)

 Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia 


 Specjalistę ds. Kosztów w Dziale Księgowości

  Opis stanowiska:

 - obsługa programu księgowego – Info-Medica System Finansowo-Księgowo-Kosztowy

- współpraca z innymi działami w firmie w zakresie przygotowywania i realizacji planów finansowych
- przygotowywanie kalkulacji cenowych na potrzeby wewnętrzne firmy
- udział w procesie budżetowania, prognozowania oraz planowania finansowego
- kontrola kosztów, analiza odchyleń od planu
- przygotowywanie raportów i analiz finansowych oraz rentowności oddziałów na potrzeby zarządcze

 Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia lub pokrewne),
- przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- doświadczenie w branży medycznej będzie dodatkowym atutem,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- biegła znajomość pakietu MS Office oraz programów księgowych (w szczególności Excel),
– umiejętność pracy po presją czasu.

Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


Pielęgniarkę epidemiologiczną

Wymagane kwalifikacje:

Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii:

1) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii;

2) posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu

 Forma zatrudniania i wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia


- lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz do pełnienia dyżurów,

- lekarzy medycyny do pracy w Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (mile widziani specjaliści lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i pediatrii),

- lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii lub neonatologii do pracy w Oddziale Pediatrycznym, Neonatologicznym lub Patologii Noworodka,

- lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii do pracy w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym,

- lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w doświadczonym zespole, warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Dokumenty prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Spółki

Dodatkowe informacje pod nr tel: 32 621 95 35

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325