Slide background

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Jednocześnie informujemy, że zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych polskich wartości 30 000 euro także umieszczane będą na Platformie Przetargowej w zakładce „POSTĘPOWANIA DO 30.000 EUR”.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Sukcesywne dostawy  sprzętu medycznego jednorazowego użytku i  innego sprzętu niezbędnego do pracy w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

 

Sukcesywne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, opasek, rękawów dzianych, waty, obłożeń operacyjnych, podkładów chłonnych oraz masek chirurgicznych, czepków i fartuchów na potrzeby Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o

Modernizacja zasilania w energię elektryczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Sukcesywne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. – Postępowanie znajduje się na platformie przetargowej Zamawiającego.

https://zoz.logintrade.net/zapytania,szczegoly,50584.html?return_url=zapytania%252Cwszystkie%252Cpropozycje.html%253Fpage%253D1%2526itemsperpage%253D10%2526rodzaj%253Dustawowe&rodzaj=ustawowe

Dokumenty do postępowania:

https://zoz.logintrade.net/zapytania,szczegoly,48258.html?return_url=zapytania%252Cwszystkie%252Cpropozycje.html%253Fpage%253D1%2526itemsperpage%253D10%2526rodzaj%253Dustawowe&rodzaj=ustawowe

LINK DO POSTĘPOWANIA:

https://zoz.logintrade.net/zapytania,szczegoly,42049.html?return_url=zapytania%252Cwszystkie%252Cpropozycje.html%253Fpage%253D1%2526itemsperpage%253D10%2526rodzaj%253Dustawowe&rodzaj=ustawowe

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU „C” ZOZ ŚWIĘTOCHŁOWICE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DOKUMENTY DO POSTĘPOWANIA:https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

 

 

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie:

https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
16-08-2021 r. 7/TP/2021 Sukcesywne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
16-08-2021 r. 6/TP/2021 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, opasek, rękawów dzianych, waty, obłożeń operacyjnych, podkładów chłonnych oraz masek chirurgicznych, czepków i fartuchów na potrzeby Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o
05-08-2021 r. 5/TP/2021 Modernizacja zasilania w energię elektryczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w formule „zaprojektuj i wybuduj”
15-07-2021 r. 4/TP/2021 Sukcesywne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. - Postępowanie znajduje się na platformie przetargowej Zamawiającego. https://zoz.logintrade.net/zapytania,szczegoly,50584.html?return_url=zapytania%252Cwszystkie%252Cpropozycje.html%253Fpage%253D1%2526itemsperpage%253D10%2526rodzaj%253Dustawowe&rodzaj=ustawowe
23-06-2021 r. 3/TP/2021 Świadczenie usług w zakresie załadunku, wywozu oraz zagospodarowania nieczystości stałych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
29-04-2021 r. 2/TP/2021 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU „C” ZOZ ŚWIĘTOCHŁOWICE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DOKUMENTY DO POSTĘPOWANIA
08-06-2021 r. 2/PN/2021 Dostawy środków ochrony osobistej i wyrobów jednorazowego użytku oraz testu antygenowego COVID-19 DOKUMENTACJA DO POSTĘPOWANIA: https://zoz.logintrade.net/zapytania,szczegoly,42049.html?return_url=zapytania%252Cwszystkie%252Cpropozycje.html%253Fpage%253D1%2526itemsperpage%253D10%2526rodzaj%253Dustawowe&rodzaj=ustawowe
20-08-2021 r. 1/PN/2021 Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i innego sprzętu niezbędnego do pracy w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
08-03-2021 r. 1/TP/2021 kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 3 000 000,00 zł w okresie 36 miesięcy - Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
03-12-2020 r. 39/ZA/20 Zakup i dostawa sprzętu medycznego wybór ofert 08.12 zbiorcze zestawienie ofert 07.12 załącznik nr 1.1 formularz cenowy Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 formularz ofert załącznik nr 1.2 specyfikacja techniczna
14-12-2020 r. 38/ZA/20 Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowania i dystrybucji posiłków. zawiadomienie o wyborze oferty - 26.01.2021r zestawienie ofert Załacznik 1. A.1 Formularz cenowy pak.1 38-ZA-20 OSTATECZNY 05.01 odpowiedzi zmiana termninu otwarcia III zmiana termninu otwarcia II Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
24-11-2020 r. 36/ZA/20 Dostawa produktów farmaceutycznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Modyfikacja zestawienia ofert zestawienie ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin składania ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z1.1_form_cen_PN 36 PO MODYFIKACJI 2 z1.1_form_cen_PN 36 PO MODYFIKACJI 2 Wyjaśnienia 2 z1.1_form_cen_PN 36 NOWY z1.1_form_cen_PN 36 NOWY Wyjaśnienia z1.1_form_cen_PN 36 z1.1_form_cen_PN 36 Załącznik nr 3 Wzór umowy PN 36 Załączink nr 2.2 PN 36 Załączik nr 2.1 PN 36 z1_form_ of_PN_36 Załącznik nr 1 PN 36 SIWZ PN 36 Ogłoszenie o zamówieniu
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325