Slide background

Wspólnie z Miastem służba Tobie, naszym celem Twoje zdrowie (2)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został przekształcony w spółkę kapitałową PN: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aktem przekształcenia z dnia 04.06.2012 r.

Świętochłowice to miasto w południowej Polsce leżące w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, oddalone 7 km od stolicy województwa śląskiego – Katowic. Świętochłowice są najgęściej zaludnionym miastem w województwie śląskim i należą do najgęściej zaludnionych miejscowości w Europie. W 2011 roku w Świętochłowicach zamieszkiwało 53.798 osób. Na 1 km kw. przypadało więc około 4.042 osoby. Miasto zamieszkuje duża grupa ludności autochtonicznej – Ślązaków oraz zakorzenionych w mniejszym lub większym stopniu przybyszów z innych stron Polski. Historia Świętochłowic sięga końca XIII wieku. Jako pierwsza w przekazach źródłowych pojawiła się wzmianka dotycząca Chropaczowa. Nazwę „CHROPAZCOW” wymieniono 21 lipca 1295 r. w dokumencie księcia bytomskiego Kazimierza II. Dopiero 18 lat później, 25 maja 1313 r., w dokumencie księcia Ziemowita występują „SWENTOCHLOWICZE”.

Pierwsza połowa XIX w. zmieniła charakter miejscowości. W tym czasie nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu – górnictwa i hutnictwa, co spowodowało, że Świętochłowice przekształciły się z gminy wiejskiej w przemysłową. Z funduszy Hutniczej Spółki Brackiej w 1864 roku powstał w dzielnicy Lipiny pierwszy szpital dla hutników. Opiekę nad chorymi sprawowały siostry Boromeuszki i miejscowy lekarz, którego opłacać trzeba było z własnych funduszy. Nowoczesny jak na owe czasy szpital powstał dopiero w roku 1906 w Piaśnikach. Po przeprowadzonym w 1921 r. plebiscycie utworzono w 1922 r. powiat świętochłowicki, który objął 14 gmin wiejskich i 7 obszarów dworskich. W roku 1938 podjęto decyzję o wybudowaniu na terenie miasta szpitala. W 1945 r. świętochłowicka służba zdrowia została podporządkowana Ubezpieczalni Społecznej w Chorzowie. 1 stycznia 1947 r. zarządzeniem ówczesnego wojewody katowickiego gmina Świętochłowice otrzymała prawa miejskie, zaś 17 marca 1951 r. stała się miastem wydzielonym na prawach powiatu.

W latach 1951 –1958 Miejska Rada Narodowa w Świętochłowicach podjęła decyzje o utworzeniu na bazie istniejących budynków, Szpitali Miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3. Uzupełnieniem działalności lecznictwa zamkniętego stało się powołanie w 1957 roku Stacji Pogotowia Ratunkowego. Od roku 1962 powołano w Świętochłowicach Państwowe Liceum Medyczne kształcące pielęgniarki. W roku 1976 liceum otrzymało własny budynek, a jego absolwentki podejmowały pracę w istniejących placówkach i sąsiednich miastach. W lipcu 1972 roku zintegrowano w całym mieście szpitale i placówki lecznictwa otwartego tworząc Zespół Opieki Zdrowotnej. Wraz z intensywnym rozwojem przemysłu rozbudowywano i unowocześniano placówki medyczne w mieście. W roku 1981 rozbudowano budynek Szpitala Miejskiego Nr 2 o nowy trzypiętrowy pawilon, wyposażono w nowoczesny sprzęt oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgię, oddział położniczo-ginekologiczny, pediatryczny. Uchwałą Rady Miasta z dnia 25.06.1997 Zespół Opieki Zdrowotnej stał się Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ). Organem założycielskim stała się Gmina Świętochłowice, która zawarła z SP ZOZ kontrakt na świadczenie kompleksowych usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325