Slide background

 

Szanowni Państwo,

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) znajdujący się przy ul. Szpitalnej 2 w Świętochłowicach istnieje od 2006 roku.

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy obejmuje swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji w celu poprawy stanu zdrowia, zapobieganiu powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnianie ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki. Zapewnienie tym osobom środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i diety, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych.

W Zakładzie panuje domowa atmosfera, pokoje są dwu-, trzy- i czteroosobowe. Na dwóch kondygnacjach dysponujemy 69 miejscami. Podopieczni, czas wolny od zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych mogą spędzać w sali dziennego pobytu oglądając telewizję, słuchając radia czy czytając prasę.

Swoim pacjentom Zakład oferuje profesjonalną, miłą i życzliwą opiekę , pomoc w nauce samoobsługi – realizacji podstawowych czynności życiowych oraz przygotowuje do powrotu do warunków domowych lub przekazania do innych placówek sprawujących opiekę nad osobami starszymi.

Pod okiem wysoko wykwalifikowanej i wyszkolonej kadry pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej świadczona jest kompleksowa opieka pielęgniarska oraz rehabilitacja. Nasi podopieczni mogą także skorzystać z terapii zajęciowej oraz opieki psychologa i logopedy, dietetyka.

Zapewniamy:

 • świadczenia lekarskie
 • świadczenia pielęgniarskie
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • badania i terapia psychologiczna
 • badanie i terapia logopedyczna
 • terapia zajęciowa
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne
 • współpracujemy z Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach

Wszystkie te zadania Pracownicy Zakładu wypełniają kładąc nacisk na jednocześnie holistyczne i indywidualistyczne podejście do Pacjentów, zwracając szczególną uwagę na czynne uczestnictwo chorych w procesie leczenia i szeroko pojętej rehabilitacji oraz udzielając Im nie tylko pomocy medycznej ale także emocjonalnego wsparcia.

Oferujemy naszym pacjentom także salę rehabilitacji ze specjalistycznym sprzętem do rehabilitacji, pokoje kąpielowe wyposażone w zintegrowany system do pielęgnacji, salę terapii zajęciowej przystosowaną do pracy z pacjentami, specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do prawidłowego udzielania świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Świętochłowicach, pomimo ściśle medycznego charakteru, jest organizatorem wielu imprez i uroczystości okolicznościowych. Mimo, iż w większości pacjenci są głęboko niepełnosprawni, zawsze imprezy sprawiają im wiele radości, dostarczają wzruszeń, pobudzają wyobraźnię i chęć do życia. Organizowane są uroczystości o charakterze religijnym: msze święte, nabożeństwa, kolacja wigilijna ze śpiewem kolęd oraz imprezy o charakterze świeckim. Te ostatnie związane są z obchodzeniem urodzin, imienin, jasełkami, kolejnych rocznic istnienia placówki, a także uroczystościami rodzinnymi.

Od roku 2014, kiedy ZOL wdrożył System Zarządzania Jakością, ciągle podwyższa jakość świadczonych usług i co za tym idzie komfort leczenia i satysfakcję Pacjentów.

 

ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

Decyzję o przyjęciu chorego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem kwalifikującym w oparciu o otrzymany wypełniony wniosek do ZOL:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.)
 • wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika naszego zakładu, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o kwalifikacji osoby do pobytu w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba zostaje umieszczona na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących.

Decyzje o skierowaniu do wydawane są na pobyt czasowy, który wynosi do 6 miesięcy. Pobyt pacjenta może ulec skróceniu lub przedłużeniu w zależności od dokonywanej co miesiąc oceny stanu pacjenta w skali Barthel.

Przeciwwskazaniem do przyjęcia do placówki jest choroba nowotworowa(wówczas wskazana jest opieka hospicyjna) oraz ostra faza choroby psychicznej lub alkoholowej(wskazany pobyt na oddziale psychiatrycznym).

 

ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM

Osoba przebywająca w ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów pomocy społecznej, osoby przebywającej w ZOL.

 

KONTAKT

Po wniosek do ośrodka zapraszamy osobiście do placówki ZOL przy ul. Szpitalnej 2 w Świętochłowicach lub zachęcamy do pobrania go bezpośrednio ze strony internetowej zoz.net.pl ( zakładka Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – dokumenty do pobrania ).

W razie wszelkich wątpliwości zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na państwa zapytania.

 

 Do pobrania: Informacje szczegółowe w sprawie warunków przyjęcia i zasad funkcjonowania

 

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325