Slide background

Szanowny Pacjencie

 

Witaj w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. przy ul. Chorzowskiej 38

W trosce o Twoje zdrowie oraz wysoką jakość usług medycznych świadczonych w naszej placówce przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które mogą być pomocne przy przyjęciu do szpitala, poradni oraz w czasie pobytu w naszej placówce.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Masz prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich którzy mają podpisaną umowę z NFZ.

 

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika

 • dentysty

 • onkologa

 • psychiatry

 

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę

 • zakażonych wirusem HIV

 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych

 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych – w zakresie lecznictwa odwykowego

 

Do Szpitala zawsze wymagane jest skierowanie, za wyjątkiem przypadków nagłych!

 

 

Informacje dot.  Danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 38 w Świętochłowicach 41-605.
 2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania świadczeń zdrowotnych na podstawie art.6 ust. 1. w/w Rozporządzenia.
 3. Pana/i dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, badań naukowych lub w celach statystycznych, na podstawie art. 89 w/w Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., a także inne podmioty lecznicze biorące udział w Pana/i procesie leczenia, na podstawie zawartej z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pana/i dane nie będę przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/i dane będą przechowywane przez okres określony w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017.0.1318.t.j.).
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych po okresie oznaczonym w pkt.5., prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie dotyczących Pana/i danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem ustawowym, zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325