Slide background

Pacjent ma prawo do:

 

 1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;

 2. INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;

 3. ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

 4. WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;

 6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 7. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 8. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;

 9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

 10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;

 11. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

 

 Naszym Najważniejszym celem jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami określonymi przez naszych Pacjentów oraz standardami postępowania w trakcie procesu terapeutycznego.

W przypadku niezadowolenia pacjent może zgłosić swoje uwagi personelowi bezpośrednio sprawującemu nad nim opiekę i poprosić o wyjaśnienia lub złożyć skargę.

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i opinie mogące wpłynąć na poprawę jakości świadczonych przez nas usług.

 

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 13:00

 

Do dyspozycji pozostają:

 

Szpitalny Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Marlena Czyżycka

 

 

Konsultanci Etyczni:

 

Ilona Tkocz-Furman – Wiceprezes Zarządu – tel. 32 621 95 35

ks. Marek Kotyczka – Kapelan Szpitalny – tel. 32 245 61 14

Elwira Zając – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – tel. 32 621 95 35

Alina Choteborska – Psycholog – tel. 32 245 50 41 wew. 239

Osoba zainteresowana rozmową z Konsultantem Etycznym ustala termin spotkania w sekretariacie administracji:

- drogą e-mailową: sekretariat@zoz.net.pl,

- telefoniczną: 32 621 95 35

lub bezpośrednio z wybranym Konsultantem

 

 

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46

BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 190 590 (czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00)

sekretariat – tel. 22 532 82 17, fax 22 833 08 86

mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Dziecka:

01-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32

od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15

tel. 22 583 66 00, fax 22 583 66 96

mail: rpd@brpd.gov.pl

 

 

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta
wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

CZYTAJ

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325