Slide background

rzecznik

RZECZNIK PRAW PACJENTA
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

 

Adriana Hajdarowicz

 

Urzęduje w II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 730 – 1030
w oddziale psychiatrycznym Szpitala w Świętochłowicach

Tel. 698-627-638

e-mail: a.hajdarowicz@rpp.gov.pl

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

 

____________________________________________________________________________________________________________

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Bezpłatna Infolinia: 800-190-590 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 20.00)

____________________________________________________________________________________________________________

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

sekretariat@rpp.gov.pl

 

 

Bezpłatna infolinia: 800 190 590

w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku

(także z telefonów komórkowych)

www.rpp.gov.pl

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325