Slide background

CENNIK obowiązujący od 26.02.2019 r.

Lp

RADIOLOGIA

Kontrahenci

Indywidualni świadczeniobiorcy

cena zł

cena zł

bez opisu

z opisem

bez opisu

z opisem

1

Zdjęcie klatki piersiowej P-A

23,00

31,00

28,00

36,00

2

Zdjęcie klatki piersiowej (u dziecka)

18,00

26,00

23,00

31,00

3

Boczne zdjęcie klatki piersiowej ( 1 projekcja )

23,00

30,00

28,00

35,00

4

Zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne

44,00

52,00

49,00

57,00

5

Zdjęcie klatki piersiowej z barytem ( boczne)

37,00

45,00

42,00

50,00

6

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

25,00

33,00

30,00

38,00

7

Zdjęcie czaszki ( 2 projekcje )

35,00

43,00

40,00

48,00

8

Zdjęcie (celowane) siodełka tureckiego

17,00

25,00

22,00

49,00

9

Zdjęcie oczodołów (1 projekcja)

17,00

25,00

22,00

30,00

10

Zdjęcie oczodołów (3 projekcja)

33,00

41,00

38,00

46,00

11

Zdjęcie zatok / twarzoczaszki

20,00

28,00

25,00

33,00

12

Zdjęcie żuchwy

20,00

25,00

22,00

30,00

13

Zdjęcie stawów żuchwowych (4 projekcje)

64,00

72,00

74,00

82,00

14

Zdjęcie łuków jarzmowych

17,00

25,00

22,00

30,00

15

Zdjęcie kości nosowej

12,00

20,00

17,00

25,00

16

Zdjęcie uszu

34,00

42,00

39,00

47,00

17

Badanie ślinianki (1 projekcja)

17,00

25,00

22,00

30,00

18

Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego (2 projekcje)

33,00

42,00

39,00

47,00

19

Zdjęcie kręgosłupa C (2 projekcje)

35,00

43,00

40,00

48,00

20

Zdjęcie kręgosłupa Th (2 projekcje)

40,00

48,00

45,00

53,00

21

Zdjęcie kręgosłupa L-S (2 projekcje)

40,00

48,00

45,00

53,00

22

Zdjęcie BOCZNE kręgosłupa (1 projekcja)

18,00

26,00

23,00

29,00

23

Zdjęcie kręgosłupa na stojąco (1 projekcja)

22,00

30,00

27,00

35,00

24

Zdjęcie miednicy

25,00

33,00

30,00

38,00

25

Zdjęcie stawów biodrowych – osiowe (1 projekcja)

25,00

32,00

27,00

36,00

26

Zdjęcie stawów biodrowych (1 projekcja)

25,00

33,00

30,00

38,00

27

Zdjęcie kości krzyżowej (2 projekcje)

34,00

42,00

39,00

47,00

28

Zdjęcie kości ogonowej (2 projekcje)

34,00

42,00

39,00

47,00

29

Zdjęcie mostka ( 2 projekcje )

33,00

41,00

38,00

46,00

30

Zdjęcie mostka ( 1 projekcja )

22,00

30,00

27,00

35,00

31

Zdjęcie żeber ( 1 projekcja )

25,00

35,00

30,00

38,00

32

Zdjęcie łopatki ( 2 projekcje )

28,00

37,00

39,00

46,00

33

Zdjęcie obojczyka ( 1 projekcja )

17,00

25,00

22,00

30,00

34

Zdjęcie stawu barkowego ( 1 projekcja )

20,00

28,00

25,00

33,00

35

Zdjęcie kości ramieniowej ( 1 projekcja )

25,00

33,00

30,00

38,00

36

Zdjęcia stawu łokciowego ( 2 projekcje )

25,00

33,00

29,00

37,00

37

Zdjęcie przedramienia ( 2 projekcje )

25,00

33,00

30,00

38,00

38

Zdjęcie nadgarstka ( 2 projekcje )

25,00

33,00

30,00

38,00

39

Zdjęcie stóp lub ręki ( 2 projekcje )

25,00

33,00

30,00

38,00

40

Zdjęcie palca ( 2 projekcje )

20,00

28,00

25,00

33,00

41

Zdjęcie kości udowej ( 2 projekcje )

33,00

41,00

39,00

47,00

42

Zdjęcie kolana ( 2 projekcje )

25,00

33,00

30,00

38,00

43

Zdjęcie kości podudzia ( 2 projekcje )

25,00

33,00

30,00

38,00

44

Zdjęcie stawu skokowego ( 2 projekcje )

25,00

33,00

30,00

38,00

45

Zdjęcie kości piętowej ( 1 projekcja )

17,00

25,00

22,00

30,00

46

Zdjęcie kości piętowej ( 2 projekcje )

25,00

33,00

30,00

38,00

47

Zdjęcie stawów skokowych ( 1 projekcje )

23,00

30,00

28,00

36,00

48

Zdjęcie kości podudzia ( 1 projekcje )

23,00

30,00

28,00

36,00

49

Zdjęcie stawów kolanowych ( 1 projekcje )

23,00

30,00

28,00

36,00

50

Zdjęcie stawów łokciowych ( 1 projekcje )

23,00

30,00

28,00

36,00

51

Zdjęcie nadgarstków (1 projekcja)

18,00

25,00

22,00

30,00

52

Zdjęcie kości stóp lub rąk (1 projekcja)

22,00

30,00

27,00

35,00

53

Urografia z kontrastem niejonowym (50 ml kontrastu – do 60 kg masy ciała pacjenta)

140,00

160,00

160,00

170,00

54

Urografia z kontrastem niejonowym (100 ml kontrastu – powyżej 60 kg masy ciała pacjenta)

180,00

200,00

200,00

210,00

55

Cystografia (z kontrastem niejonowym)

120,00

130,00

130,00

140,00

56

Zdjęcie żeber ( 2 projekcje)

40,00

48,00

43,00

53,00

 

Dotyczy RTG klatki piersiowej z opisem: celem prawidłowego opisu w uzasadnionym przypadku lekarz radiolog ma prawo zlecić dodatkowe zdjęcie rtg klatki piersiowej bocznej, koszt będzie naliczany zgodnie z pozycją nr 4 w cenniku.

Opis zdjęć wykonanych poza Zakładem – 20 zł.

Zdjęcie RTG zlecone przez lekarza radiologa – 25 zł

 

Lp

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Kontrahenci i Indywidualni świadczeniobiorcy

cena zł

1

Badanie TK głowy – bez środka kontrastowego

220,00

2

Badanie TK głowy – ze środkiem kontrastowym

280,00

3

Badanie TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego

280,00

4

Badanie TK innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym

370,00

5

Badanie wielofazowe TK innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym

450,00

6

Badanie TK dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym

500,00

7

Konsultacja badania TK

150,00

 

ZABIEGI CHIRURGICZNE

14

Cholecystektomia laparoskopowa*

4000,00 – 4500,00

15

Cholecystektomia klasyczna*

3000,00 – 5000,00

16

Appendektomia laparoskopowa*

3000,00 – 3500,00

17

Appendektomia klasyczna*

2000,00 – 3500,00

18

Strumektomia*

2500,00 – 5000,00

19

Operacje na żołądku w tym resekcje*

5000,00 – 7000,00

20

Operacje – laparotomia*

2000,00 – 8000,00

21

Amputacje*,***

1500,00 – 5000,00

22

Przepuklina pachwinowa laparoskopowa:

 

23

jednostronna*

4000,00 – 4500,00

24

dwustronna*

5000,00 – 5500,00

25

Przepuklina pachwinowa / udowa klasyczna:

 

26

jednostronna*

2000,00 – 4000,00

27

dwustronna*

3000,00 – 5000,00

28

przepuklina pępkowa*

1000,00 – 3500,00

29

Guz piersi – zabieg*

500,00 – 1500,00

30

Żylaki kończyn dolnych – zabieg*,***

600,00 – 3000,00

31

Przepukliny brzuszne ( z / bez wszczepu siatki )*

1000,00 – 3500,00

32

Mastektomia*

2000,00 – 4000,00

33

Proktologia*,***

600,00 – 2000,00

34

Zabiegi skórne w znieczuleniu miejscowym*,**

350,00 – 1000,00

35

Zabiegi inne *,***

 

* o ostatecznej cenie danej procedury decyduje lekarz operator

** w przypadku zabiegów na twarzy cena o 50% większa

*** cena zależna od znieczulenia

 

BADANIA LEKARSKIE
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

1

Kandydaci na kierowców i kierowcy w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy

200,00

2

Badanie kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

200,00

3

Ponowne badanie przeprowadzone w trybie art.79 ust.4 ustawy

200,00

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

1

Kandydaci na kierowców i kierowcy w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy

150,00

2

Kandydaci na kierowców oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kandydaci na instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy, osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem, osoby skierowane przez lekarza i osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

150,00

3

Kierowcy skierowani na badania przez policję

150,00

4

Operatorzy i monterzy maszyn, maszyniści maszyn, kierowcy wózków widłowych

50,00

5

Badanie operatorskie zawierające dwa lub więcej stanowisk

80,00

6

Inne stanowiska: detektywi, sędziowie, prokuratorzy, górnicy strzałowi itp.

70,00

7

Pozostałe stanowiska dotyczące kontaktu z bronią i materiałami wybuchowymi

70,00

8

Badanie widzenia zmierzchowego + zjawisko lśnienia

20,00

 

Dla firm zainteresowanych stałą współpracą przewidziane są rabaty w zależności od ilości osób wymagających badań psychologicznych

 

Lp

PORADY, ZABIEGI, POBYT

cena (zł)

1

Zmiana opatrunku*

25,00 – 100,00

2

Szycie rany*

100,00 – 500,00

3

Rewizja rany**

100,00 – 500,00

4

Pobranie krwi***

20,00

5

Cewnikowanie

65,00

6

Założenie unieruchomienia*

10,00 – 50,00

7

Czynności pielęgnacyjne****

od 50,00 zł / na dobę

* o ostatecznej cenie danej procedury decyduje lekarz operator

** cena zależna od znieczulenia

*** cena nie obejmuje kosztu badań laboratoryjnych

**** o ostatecznej cenie decyduje pielęgniarka oddziałowa

8

Porada lekarska we wszystkich specjalnościach:

 

 

a) porada lekarska ( bez kosztu badań dodatkowych)

50,00

 

b) lekarz specjalista

70,00

 

c) badanie ogólne + jedna porada specjalistyczna

90,00

 

d) badanie ogólne + dwie porady specjalistyczne

130,00

 

e) badanie ogólne + trzy porady specjalistyczne (m.in. w badaniach wysokościowych)

180,00

9

Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia ( bez kosztu badań dodatkowych)

35,00

10

Wystawienie wniosku na leczenie uzdrowiskowe

30,00

11

Wstrzyknięcie domięśniowe, śródskórne lub podskórne, szczepienia ochronne ( bez kosztu leków)

20,00

12

Wstrzyknięcie dożylne (bez kosztu leków)

30,00

13

Pomiar ciśnienia tętniczego

10,00

14

Usunięcie szwów

30,00

15

Pobyt w szpitalu

 

 

- 1 dzień hotelowy *

150,00

 

- 1 dzień – izolatka*

200,00

16

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym – 1 dzień*

100,00

17

Wlew dożylny (kroplówka do 500 ml – jako 1 jednostka)*

35,00

18

Tlenoteriapia – za dobę

25,00

19

Pobyt na sali intensywnej opieki medycznej -za każdą dobę*

220,00

20

Zabiegi akupunktury

100,00

* Cena nie obejmuje kosztu badań, leków, środków higieny osobistej, opieki pielęgniarskiej

Lp

LARYNGOLOGIA

cena (zł)

1

Wlewki krtaniowe, inhalacje

10,00

2

Badanie pobudliwości błędników testem cieplnym Hallpika

70,00

3

Płukanie uszu

20,00

4

Przedmuchiwanie trąbek słuchowych

 

5

a) balonem Politzera

20,00

6

b) kateteryzacja trabek

40,00

7

Punkcja jednej zatoki szczękowej

50,00

8

Założenie tamponady przedniej

30,00

9

Usunięcie tamponady przedniej nosa

30,00

10

Nacięcie ropnia:

 

 

a) ucha zewnętrznego

30,00

 

b) około migdałkowego

40,00

 

c) poszerzenie ujścia ropnia

20,00

11

Wlewki krtaniowe

10,00

12

Opatrunek uszny z lekiem

10,00

13

Wymiana i oczyszczenie rurki tracheotomijnej

50,00

14

Badanie audiometryczne

20,00

15

Tonsilektomia

3500,00

16

Adenotomia

2000,00

17

Septoplastyka

4500,00

18

Usunięcie guzka skórnego w zakresie głowy i szyi

200,00

19

Usunięcie kaszaka w zakresie głowy i szyi

400,00 – 600,00

20

Usunięcie zmiany barwnikowej do 1 cm

450,00 – 550,00

W przypadku konieczności wykonywania większej ilości zabiegów cena za poradę specjalistyczną naliczana tylko przy pierwszym zabiegu.

Lp

INNE BADANIA

Kontrahenci

Indywidualni świadczeniobiorcy

cena (zł)

1

Ultrasonografia serca (USK)

100,00

120,00

2

Badanie elektroencefalograficzne (EEG) z opisem

90,00

95,00

3

Videometria

410,00

410,00

4

Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

25,00

30,00

5

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) z opisem

30,00

35,00

6

Sigmoidoskopia (kolonoskopia krótka)

190,00

190,00

7

EKG – wysiłkowe

70,00

90,00

8

Gastrofiberoskopia (panendoskopia)

100,00

100,00

9

Gastroskopia diagnostyczna

120,00

120,00

10

Gastroskopia diagnostyczna z testem na Helicobacterr pylori

120,00

120,00

11

Gastroskopia diagnostyczna z histopatologią

150,00

150,00

12

Gastroskopia diagnostyczna z polipektomią pojedyńczą

210,00

210,00

13

Gastroskopia diagnostyczna z polipektomią mnogą

310,00

310,00

14

Badanie EKG – 24 godz. – Holter

75,00

85,00

15

Ultrasonografia jamy brzusznej – ciążowe

40,00

60,00 I i III trymestr, 100,00 II trymestr

16

Ultrasonografia tarczycy

40,00

45,00

17

Ultrasonografia sutka

40,00

50,00

18

Ultrasonografia stawu biodrowego

35,00

40,00

19

Badania cytologiczne

35,00

40,00

20

Ultrasonografia gin.-poł. ( dopochwowa )

40,00

60,00

21

Ultrasonografia jamy brzusznej dzieci

40,00

50,00

22

Ultrasonografia stawów biodrowych niemowląt

100,00

100,00

23

Holter ciśnieniowy

40,00

50,00

24

USG żył kończyn dolnych Doppler

100,00

120,00

25

USG Doppler tętnic zewnatrzmózgowych

100,00

110,00

26

USG Doppler tętnic wewnnątrzmózgowych

100,00

110,00

27

USG szyi

100,00

120,00

28

USG jamy brzusznej

80,00

90,00

29

USG miednicy małej mężczyzn ( w tym pęcherz moczowy, prostata)

65,00

70,00

30

USG miednicy małej kobiet ( w tym macica, przydatki, pęcherz moczowy)

65,00

70,00

31

USG jam opłucnej

80,00

85,00

32

USG worka mosznowego ( jądra, najądrza)

80,00

85,00

33

USG dołów podkolanowych

40,00

50,00

34

USG inne – tkanki miękkie ( guzy, ropnie, krwiaki, torbiele, obrzęki, ciała obce)

40,00

45,00

35

USG narządów powierzchniowych – ślinianek

80,00

85,00

36

USG narządów powierzchniowych – węzłów chłonnych

80,00

85,00

37

USG głowy niemowląt

40,00

50,00

38

Kolonoskopia diagnostyczna

245,00

245,00

39

Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji do badania histopatologicznego

300,00

300,00

40

Kolonoskopia z polipektomią pojedynczą

360,00

360,00

41

Kolonoskopia z polipektomią mnogą

440,00

440,00

42

Znieczulenie do zbiegów kolonoskopowych

110,00

110,00

43

Badanie spirometryczne

40,00

45,00

44

Badanie KTG

30,00

35,00

45

Rektoskopia

90,00

90,00

 

Indywidualni świadczeniobiorcy

Lp

PSYCHIATRIA

cena (zł)

1

Badanie osobowości

100,00

2

Organika

100,00

3

Badanie intelektu

150,00

4

Pełna diagnostyka

250,00

5

Ocena stanu psychologicznego – opinia na piśmie

100,00

 

REHABILITACJA AMBULATORYJNA

Lp

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

cena ( zł )

I

Kinezyterapia:

30,00

1

Indywidualna praca z pacjentem (nie mniej niż 30 minut)

 

 

Ćwiczenia bierne

 

 

Ćwiczenia czynno-bierne

 

 

Ćwiczenia wspomagane

 

 

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

 

 

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

 

 

Ćwiczenia izometryczne

 

 

Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych

 

 

Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej

 

 

Pionizacja i nauka poruszania się

 

 

Mobilizacje i manipulacje:

 

 

- małego stawu

 

 

- dużego stawu

 

 

- kręgosłupa

 

2

Wyciągi

7,00

3

Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające

8,00

4

Gimnastyka korekcyjna

15,00

5

Terapia manualna

20,00

6

Poizometryczna relaksacja

15,00

7

Ćwiczenia oddechowe

8,00

8

Edukacja i reedukacja chodu

10,00

9

Nauka czynności życia codziennego

10,00

10

Nauka korzystania z wózka inwalidzkiego

10,00

11

Inne formy usprawnienia

4,00

II

Masaż:

 

1

Masaż suchy całkowity

70,00

2

Masaż suchy częściowy:

 

 

- kręgosłup

40,00

- odcinek kręgosłupa

15,00

- kończyna górna

15,00

- kończyna dolna

20,00

- powłok brzusznych i klatki piersiowej

20,00

3

Masaż limfatyczny

40,00

4

Masaż wyszczuplający

70,00

5

Masaż sportowy

50,00

6

Masaż centryfugalny

20,00

7

Masaż mechaniczny – Aquavibron

10,00

III

Elektrolecznictwo:

 

1

Galwanizacja

7,00

2

Jonoforeza

8,00

3

Diadynamik

9,00

4

Tonoliza

8,00

5

Elektrostymulacja

9,00

6

Prądy interferyncyjne

7,00

7

Prądy TENS

7,00

8

Prądy TRABERTA

7,00

9

Prądy KOTZA

7,00

10

Fonoforeza

9,00

11

Ultradźwięki ultrafonoforeza

8,00

12

Leczenie polem magnetycznym- Magnetronic

8,00

IV

Światłolecznictwo:

 

1

Sollux

6,00

2

Naświetlania promieniami IR, UV

6,00

3

Laseroterapia

7,00

4

Laseropunktura

8,00

V

Ciepłolecznictwo/Zimnolecznictwo:

 

1

Termożele

5,00

2

Krioterapia miejscowa ( 1 zabieg trwający do 3 min. )

20,00

3

Cykl 10 zabiegów krioterapii miejscowej 150,00

VI

Pakiet 30 zabiegów w rehabilitacji ambulatoryjnej w tym:

300,00

 

10 fizykoterapii

 

 

20 kinezyterapii

 

VII

Rehabilitacja stacjonarna:

 

 

Pakiet podstawowy od poniedziałku do soboty

130,00

 

Pakiet podstawowy niedziele i święta

100,00

 

 

Lp

TRANSPORT SANITARNY

cena (zł)

1

cena za jeden kilometr*

4,00

* jeden przejazd nie może być tańszy niż 35,00 zł

 

ZABIEGI I BADANIA Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Lp

Nazwa zabiegu

cena (zł)

1

LASH (Laparoskopowo asystowane usunięcie nadszyjkowe trzonu macicy)

4500,-

2

LAVH (laparoskopowo asystowane usunięcie macicy drogą pochwową)

4200,-

3

Myomectomia konserwatywna laparoskopowa

2900,-

4

Laparoskopia operacyjna (inne)

2600,-

5

Laparoskopia diagnostyczna (z kontrolą drożności jajowodów)

2400,-

6

Hysteroskopia i laparoskopia diagnostyczna

2900,-

7

Hysteroskopia i laparoskopia operacyjna (przegrody jamy macicy)

3200-

8

Hysteroskopia diagnostyczna

1100,-

9

Hysteroskopia operacyjna

1600,-

10

TVT, TOT

3800,-

11

Usunięcie macicy drogą pochwową

4000,-

12

Myomectomia laparotomia

3800,-

13

Usunięcie endometriozy w bliźnie pooperacyjnej

2000,-

14

Wyłyżeczkowanie kanału szyjki i ścian jamy macicy

1000,-

15

Wyłyżeczkowanie jamy macicy

1000,-

OPERACJE PLASTYCZNE

16

Plastyka warg sromowych mniejszych

2000,-

17

Odbudowa błony dziewiczej

2000,-

ONKOLOGIA

18

Laparoskopowy protokół leczenia raka (z limfadektomią w wymaganym zakresie)

13 000,-

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.