Slide background

CENNIK obowiązujący od 05.03.2020 r.

 

Lp. RADIOLOGIA CENA W PLN
1 RTG klatki piersiowej P-A 45,00
2 RTG klatki piersiowej boczne 40,00
3 RTG klatki piersiowej PA i boczne 60,00
4 RTG klatki piersiowej boczne z kontrastem 60,00
5 RTG klatki piersiowej u dziecka 40,00
6 RTG przeglądowe jamy brzusznej AP 50,00
7 RTG czaszki 1 projekcja 45,00
8 RTG czaszki AP i boczne 55,00
9 RTG czaszki wg Schullera 55,00
10 RTG czaszki wg Stenversa 55,00
11 RTG czaszki wg Towna 55,00
12 RTG siodła tureckiego 50,00
13 RTG nosa 40,00
14 RTG twarzoczaszki 45,00
15 RTG zatok 45,00
16 RTG oczodołów 1 projekcja 45,00
17 RTG oczodołów 2 projekcje 55,00
18 RTG łuku jarzmowego 45,00
19 RTG żuchwy 45,00
20 RTG stawu skroniowo-żuchwowego 60,00
21 RTG kręgosłupa C 1 projekcja 50,00
22 RTG kręgosłupa C AP i boczne 60,00
23 RTG kręgosłupa C czynnościowe 60,00
24 RTG kręgosłupa C 1-2 50,00
25 RTG kręgosłupa Th 1 projekcja 50,00
26 RTG kręgosłupa Th AP i boczne 60,00
27 RTG kręgosłupa L-S 1 projekcja 50,00
28 RTG kręgosłupa L-S AP i boczne 60,00
29 RTG kręgosłupa L-S czynnościowe 65,00
30 RTG kości krzyżowo -ogonowej 1 projekcja 40,00
31 RTG kości krzyżowo-ogonowej 2 projekcje 55,00
32 RTG kręgosłupa AP 50,00
33 RTG miednicy AP 50,00
34 RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 45,00
35 RTG stawów krzyżowo-biodrowych skośne 2 projekcje 60,00
36 RTG żeber AP/skośne 45,00
37 RTG żeber AP i skośne 55,00
38 RTG mostka 1 projekcja 45,00
39 RTG mostka 2 projekcje 55,00
40 RTG stawów mostkowo-obojczykowych 45,00
41 RTG obojczyka 45,00
42 RTG łopatki 45,00
43 RTG barku 1 projekcja 45,00
44 RTG barku 2 projekcje 55,00
45 RTG kości ramiennej 1 projekcja 45,00
46 RTG kości ramiennej 2 projekcje 55,00
47 RTG stawu łokciowego 1 projekcja 45,00
48 RTG stawu łokciowego 2 projekcje 55,00
49 RTG przedramienia 1 projekcja 45,00
50 RTG przedramienia 2 projekcje 55,00
51 RTG nadgarstka 1 projekcja 45,00
52 RTG nadgarstka 2 projekcje 55,00
53 RTG kości łódeczkowatej 4 projekcje 80,00
54 RTG reki 1 projekcja 45,00
55 RTG reki 2 projekcje 55,00
56 RTG palca ręki 1 projekcja 40,00
57 RTG palca ręki 2 projekcje 50,00
58 RTG stawu biodrowego 1 projekcja 45,00
59 RTG stawu biodrowego 2 projekcje 55,00
60 RTG uda 1 projekcja 45,00
61 RTG uda 2 projekcje 55,00
62 RTG stawu kolanowego 1 projekcja 45,00
63 RTG stawu kolanowego 2 projekcje 55,00
64 RTG rzepki osiowe 45,00
65 RTG podudzia 1 projekcja 45,00
66 RTG podudzia 2 projekcje 55,00
67 RTG stawu skokowego 1 projekcja 45,00
68 RTG stawu skokowego 2 projekcje 55,00
69 RTG stopy 1 projekcja 45,00
70 RTG stopy 2 projekcje 55,00
71 RTG pięty 1 projekcja 45,00
72 RTG pięty 2 projekcje 55,00
73 RTG palca stopy 1 projekcja 40,00
74 RTG palca stopy 2 projekcje 50,00
75 RTG porównawcze, za każdą projekcję dodatkowo 10,00
76 Urografia ze środkiem kontrastowym do 50 ml 200,00
77 Urografia ze środkiem kontrastowym powyżej 50 ml 250,00

 

 

L.p TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA CENA W PLN
78 Badanie TK głowy – bez środka kontrastowego 220,00
79 Badanie TK głowy – ze środkiem kontrastowym 300,00
80 Badanie TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego 300,00
81 Badanie TK innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym 400,00
82 Badanie TK innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym wielofazowo 450,00
83 Badanie TK dwóch okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 400,00
84 Badanie TK dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym 500,00
85 Angiografia TK 500,00

 

 

L.p ZABIEGI CHIRURGICZNE* CENA W PLN
86 Cholecystektomia laparoskopowa 5000,00 – 6000,00
87 Cholecystektomia klasyczna 5000,00 – 7000,00
88 Appendektomia laparoskopowa 4000,00 – 5000,00
89 Appendektomia klasyczna 3000,00 – 4000,00
90 Laparoskopia diagnostyczna 3500,00 – 4000,00
91 Laparoskopowe uwolnienie zrostów otrzewnowych 5000,00 – 6000,00
92 Strumektomia 5000,00 – 6000,00
93 Operacje na żołądku w tym resekcje 1500,00 – 5000,00
94 Operacje – laparotomia 5000,00 – 18000,00
95 Amputacje 3000,00 – 5000,00
96 Laparoskopowa fundoplikacja sposobem Nissena 10000,00 – 12000,00
97 Przepuklina pachwinowa / udowa klasyczna jednostronna 3500,00 – 4500,00
98 Przepuklina pachwinowa / udowa klasyczna dwustronna 4500,00 – 5500,00
99 Przepuklina pępkowa klasyczna 2500,00 – 3500,00
100 Guz piersi – zabieg 2000,00 – 2500,00
101 Żylaki kończyn dolnych – zabieg 3500,00 – 4500,00
102 Przepukliny brzuszne z/bez wszczepu siatki 3000,00 – 6000,00
103 Proktologia 1500,00 – 3500,00
104 Mastektomia 4000,00 – 5000,00
105 Zabiegi skórne w znieczuleniu miejscowym 500,00 – 1500,00

 

* cena procedury jest zależna od rodzaju zastosowanego znieczulenia oraz materiałów ponadto o ostatecznej cenie danej procedury decyduje lekarz operator, zabiegi w okolicach twarzy – cena o 50 % wyższa,

 

L.p. BADANIA LEKARSKIE
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
CENA W PLN
106 Kandydaci na kierowców i kierowcy w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy 200,00
107 Badanie kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 200,00
108 Ponowne badanie przeprowadzone w trybie art. 79 ust.4 ustawy 200,00

 

Lp. BADANIA PSYCHOLOGICZNE CENA W PLN
109 Kandydaci na kierowców i kierowcy w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy 200,00
110 Kandydaci na kierowców oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kandydaci na instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy, osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem, osoby skierowane przez lekarza i osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 200,00
111 Kierowcy skierowani na badania przez policję 150,00
112 Operatorzy i monterzy maszyn, maszyniści maszyn, kierowcy wózków widłowych 80,00
113 Badanie operatorskie zawierające dwa lub więcej stanowisk 100,00
114 Inne stanowiska: detektywi, sędziowie, prokuratorzy, górnicy strzałowi itp. 150,00
115 Badanie widzenia zmierzchowego + zjawisko lśnienia 50,00

 

Lp. PORADY, ZABIEGI, POBYT CENA W PLN
116 Zmiana opatrunku* 30,00 – 100,00
117 Szycie rany* 150,00 – 500,00
118 Rewizja rany* 150,00 – 500,00
119 Cewnikowanie 70,00
120 Założenie unieruchomienia 50,00
121 Czynności pielęgnacyjne (jednorazowo/dobowo) 50,00 – 80,00
122 Pobranie krwi (bez ceny badań laboratoryjnych) 30,00
123 Edukacja zdrowotna 30,00
  Porada lekarska we wszystkich specjalnościach:  
124 a) porada lekarska bez kosztu badań dodatkowych 90,00
125 b) porada lekarza specjalisty bez kosztu badań dodatkowych 150,00
126 c) badanie lekarskie ogólne + jedna porada specjalistyczna 200,00
127 d) badanie lekarskie ogólne + dwie porady specjalistyczne 250,00
128 e) badanie lekarskie ogólne + trzy porady specjalistyczne (m.in.. W badaniach wysokosciowych) 300,00
129 Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia bez kosztu badań 50,00
130 Wystawienie wniosku na leczenie uzdrowiskowe 50,00
131 Badanie sanitarno-epidemiologiczne wraz z założeniem/aktualizacją ksiażeczki do celów saniarno-epidemiologicznych (bez ceny badania kału) 100,00
132 Badanie kału do celów sanitarno-epidemiologicznych 120,00
133 Wstrzyknięcie domięśniowe, podskórne, śródskórne, szczepienia ochronne – bez kosztu leków/szczepionek 40,00
134 Wstrzyknięcie dożylne bez kosztu leków 60,00
135 Wlew dożylny bez kosztów leków- kroplówka do 500 ml jako 1 jednostka 70,00
136 Pomiar ciśnienia tętniczego 15,00
137 Pomiar poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru 10,00
138 Wlew przeczyszczajacy bez kosztu leków/środków 30,00
139 Usunięcie szwów 40,00
140 Tlenoterapia – za dobę 50,00
141 Zabiegi akupunktury 100,00
142 Pobyt w szpitalu/ ZOL – dzień hotelowy**:  
143 a) sala dwu i więcej-osobowa 130,00
144 b) izolatka 200,00
145 c) sala intensywnej opieki medycznej 300,00

 

* o ostatecznej cenie danej procedury decyduje lekarz/pielęgniarka na podstawie ilości zużytego materiału i leków;
** cena nie obejmuje kosztu badań, leków, środków higieny osobistej, opieki pielęgniarskiej

 

Lp. ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE CENA W PLN
146 Wlewki krtaniowe, inhalacje 10,00
147 Badanie pobudliwości błędników testem cieplnym Hallpika 150,00
148 Płukanie uszu 50,00
  Przedmuchiwanie trąbek słuchowych  
149 a) balonem Politzera 20,00
150 b) kateteryzacja trabek 50,00
151 Punkcja jednej zatoki szczękowej 100,00
152 Założenie tamponady przedniej 50,00
153 Usunięcie tamponady przedniej nosa 50,00
  Nacięcie ropnia:  
154 a) ucha zewnętrznego 50,00
155 b) około migdałkowego 50,00
156 c) poszerzenie ujścia ropnia 50,00
157 Wlewki krtaniowe 10,00
158 Opatrunek uszny z lekiem 30,00
159 Wymiana i oczyszczenie rurki trachetomijnej 100,00
160 Badanie audiometryczne 30,00
161 Tonsilektomia 3 500,00
162 Adenotomia 2 000,00
163 Septoplastyka 4 500,00

 

L.p. INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE CENA W PLN
164 Ultrasonografia serca (USK) 130,00
165 Badanie elektroencefalograficzne (EEG) z opisem 130,00
166 Badanie elektrokardiograficzne (EKG) 35,00
167 Badanie elektrokardiograficzne (EKG) z opisem 50,00
168 Sigmoidoskopia (kolonoskopia krótka) 500,00
169 EKG – wysiłkowe 130,00
170 Gastrofiberoskopia (panendoskopia) 200,00
171 Gastroskopia diagnostyczna 280,00
172 Gastroskopia diagnostyczna z testem na Helicobacterrpylori 300,00
173 Gastroskopia diagnostyczna z histopatologią 380,00
174 Gastroskopia diagnostyczna z polipektomią pojedynczą 500,00
175 Gastroskopia diagnostyczna z polipektomią mnogą 600,00 – 700,00
176 Badanie EKG – 24 godz. – Holter 120,00
177 Ultrasonografia jamy brzusznej – ciążowe 80,00
178 Ultrasonografia tarczycy 130,00
179 Ultrasonografia sutka 130,00
180 Ultrasonografia stawu biodrowego 120,00
181 Pobranie materiału do badania cytologicznego bez kosztów badania hist-pat 40,00
182 Ultrasonografia gin.-poł.   ( dopochwowa ) 100,00
183 Ultrasonografia jamy brzusznej dzieci 80,00
184 Ultrasonografia stawów biodrowych niemowląt 120,00
185 Holter   ciśnieniowy 120,00
186 USG żył kończyn dolnych Doppler 200,00
187 USG Doppler tętnic zewnatrzmózgowych 100,00
188 USG Doppler tętnic wewnnątrzmózgowych 100,00
189 USG szyi 100,00
190 USG jamy brzusznej 120,00
191 USG miednicy małej mężczyzn ( w tym pęcherz moczowy, prostata) 120,00
192 USG miednicy małej kobiet ( w tym macica, przydatki, pęcherz moczowy) 120,00
193 USG jam opłucnej 100,00
194 USG worka mosznowego ( jądra, najądrza) 100,00
195 USG inne – tkanki miękkie ( guzy, ropnie, krwiaki, torbiele, obrzęki, ciała obce) 120,00
196 USG dołów podkolanowych 80,00
197 USG narządów powierzchniowych – ślinianek 80,00
198 USG narządów powierzchniowych – węzłów chłonnych 80,00
199 USG głowy niemowląt 120,00
200 Kolonoskopia diagnostyczna 800,00
201 Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji do badania histopatologicznego 900,00
202 Kolonoskopia z polipektomią pojedynczą 1 200,00
203 Kolonoskopia z polipektomią mnogą 1 500,00
204 PEG 3 000,00
205 Opaskowanie żylaków przełyku 3 000,00
206 Znieczulenie do zbiegów endoskopowych 110,00
207 Badanie spirometryczne 45,00
208 Badanie KTG 50,00
209 Rektoskopia 90,00

 

L.p DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOTERAPIA, KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA CENA W PLN
210 Diagnoza osobowości (MMPI-2 wersja komputerowa) 150,00
211 Badanie intelektu / poziomu inteligencji (Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych) 200,00
212 Badanie zmian organicznych w CUN 100,00
213 Konsultacja / porada psychologiczna 100,00
214 Konsultacja par 150,00
215 Sesja psychoterapii indywidualnej 100,00
216 Sesja psychoterapii par / małżeństw (1 terapeuta ) 150,00
217 Ocena stanu psychologicznego – opinia na piśmie 100,00
218 Konsultacja psychiatryczna (badanie lekarskie, recepta, zalecenia) 150,00

 

L.p. REHABILITACJA CENA W PLN
219 Kinezyterapia:  
220 Indywidualna praca z pacjentem ( nie mniej niż 30 minut) 40,00
221 Ćwiczenia bierne 10,00
222 Ćwiczenia czynno-bierne 10,00
223 Ćwiczenia wspomagane 10,00
224 Ćwiczenia czynne   w odciążeniu 10,00
225 Ćwiczenia czynne   w odciążeniu z oporem 10,00
226 Ćwiczenia izometryczne 10,00
227 Ćwiczenia wg metod   neurofizjologicznych 50,00
228 Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej 50,00
229 Pionizacja i nauka poruszania się 40,00
230 Mobilizacje i manipulacje:
231 - małego stawu 30,00
232 - dużego stawu 50,00
233 - kręgosłupa 50,00
234 Wyciągi 10,00
235 Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające 10,00
236 Gimnastyka korekcyjna 20,00
237 Terapia manualna 80,00
238 Poizometryczna relaksacja 30,00
239 Ćwiczenia oddechowe 10,00
240 Edukacja i reedukacja chodu 30,00
241 Nauka czynności życia codziennego 30,00
242 Nauka korzystania z wózka inwalidzkiego 30,00
243 Kinestiotaping 20,00
244 Inne formy usprawnienia 20,00
  Masaż:
245 Masaż suchy całkowity 80,00
  Masaż suchy częściowy:  
246 - kręgosłup 50,00
247 - odcinek kręgosłupa 30,00
248 - kończyna górna 20,00
249 - kończyna dolna 30,00
250 - powłok brzusznych i klatki piersiowej 30,00
251 Masaż limfatyczny 60,00
252 Masaż wyszczuplający 80,00
253 Masaż sportowy 80,00
254 Masaż centryfugalny 50,00
255 Masaż mechaniczny – Aguwibron 30,00
  Elektrolecznictwo:
256 Galwanizacja 10,00
257 Jonoforeza 10,00
258 Diadynamik 10,00
259 Tonoliza 10,00
260 Elektrostymulacja 10,00
261 Prądy interferyncyjne 10,00
262 Prądy   TENS 10,00
263 Prądy   TRABERTA 10,00
264 Prądy   KOTZA 10,00
265 Fonoforeza 10,00
266 Ultradźwięki ultrafonoforeza 10,00
267 Leczenie polem magnetycznym- Magnetronic 10,00
  Światłolecznictwo:
268 Sollux 10,00
269 Bioptron 10,00
270 Naświetlania promieniami IR, UV 10,00
271 Laseroterapia 10,00
272 Laseropunktura 10,00
  Ciepłolecznictwo/Zimnolecznictwo
273 Termożele 5,00
274 Krioterapia miejscowa (1 zabieg trwający do 3 min.) 20,00
275 Cykl 10 zabiegów krioterapii miejscowej 150,00
276 Pakiet 30 zabiegów w rehabilitacji ambulatoryjnej w tym 10 zabiegów fizykoterapii oraz 20 zabiegów kinezyterapii 300,00
  Rehabilitacja stacjonarna:
277 Pakiet podstawowy od poniedziałku do soboty za 1 dzień (bez ceny doby hotelowej) 150,00
278 Pakiet podstawowy niedziele i święta za 1 dzień (bez ceny doby hotelowej) 120,00

 

L.p. TRANSPORT SANITARNY CENA W PLN
279 cena za 1 kilometr* 4,00

 * koszt jednego przejazdu nie niższy niż 35,00 pln

 

Lp. ZABIEGI I BADANIA Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA CENA W PLN
280 Hysterektomia klasyczna 5 200,00
281 Hysterektomia pochwowa 4 500,00
282 Hysterektomia pochwowa z zawieszeniem kikuta pochwy sposobem Ammreicha Richtera 5 500,00
283 Rozszerzone hysterektomia 11 000,00
284 Myomektomia konserwatwna laparoskopowa 4 500,00
285 LAVH (Laparoskopowo asystowane usunięcie macicy droga pochwową) 6 000,00
286 LASH (Laparoskopowo asystowane usunięcie nadszyjkowe trzonu macicy ) 6 400,00
287 Laparoskopia diagnostyczna (z kontrolą drożności jajowodów) 3 300,00
288 Laparoskopia operacyjna ( inne) 4 200,00
289 Hysterosakropeksja / cervikosakropeksja / kolposakropeksja laparotomia z zastosowaniem taśmy prolenowej (ze znieczuleniem podpajęczynówkowym) 4 800,00
290 Hysterosakropeksja / cervikosakropeksja / kolposakropeksja laparotomia z zastosowaniem taśmy prolenowej ( w znieczuleniu ogólnym) 5 200,00
291 Plastyka przednia pochwy 2 500,00
292 Plastyka tylna pochwy 2 500,00
293 MESH anterior 4 200,00
294 Plastyka przednia i tylna pochwy 4 200,00
295 Plastyka warg sromowych 2 800,00
296 Konizacja szyjki macicy 2 000,00
297 TOT leczenie nietrzymania moczu 3 500,00
298 Hysteroskopia diagnostyczna 900,00
299 Hysteroskopia operacyjna 1 300,00
300 TVT 4 200,00
301 Usunięcie endometriozy w bliźnie pooperacyjnej 2 500,00

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325