Slide background

Szanowni Państwo!

 

Należy pamiętać, że Szpital to miejsce gdzie przebywają ludzie chorzy wymagający ciszy i spokoju i te potrzeby należy bezwzględnie uszanować. Należy stosować się do zasad określonych w regulaminie oddziału dla dobra własnego i pacjentów, których odwiedzamy. Wszystkie wątpliwości należy konsultować z personelem medycznym.

 

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 10.00-19.00
 2. Chorych mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 7 roku życia będące pod opieką osoby dorosłej.
 3. Ordynator oddziału lub lekarz dyżurny w indywidualnych przypadkach mogą zezwolić na odwiedzanie chorych dzieciom poniżej 7 roku życia będących pod opieką osoby dorosłej oraz osobom niepełnoletnim, które ukończyły 13 rok życia bez towarzystwa osoby dorosłej.
 4. Na prośbę pacjenta ordynator oddziału wyraża zgodę na udział krewnych lub opiekunów w opiece nad chorym. W przypadku dzieci i osób nieprzytomnych ordynator oddziału wyraża zgodę na prośbę najbliższej rodziny
 5. Chorych mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby.
 6. Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętych chorobą zakaźną oraz osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 7. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  • Spożywanie oraz dostarczania chorym napojów alkoholowych

  • wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psa przewodnika

  • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym

  • chodzenia po salach, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent

  • filmowanie i fotografowanie osób przebywających na oddziale

 8. Osoby odwiedzające zobowiązane są do:
  • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu

  • podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego

  • poszanowania mienia szpitala

  • zachowania czystości i porządku

  • korzystania z pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów

 9. Osoby odwiedzające, naruszające postanowienia obowiązujące w naszej placówce oraz niestosujące się do zaleceń personelu medycznego, mogą być usunięte przez służby porządkowe z terenu szpitala.

 

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325