Slide background

Prezentacja działalności ZOZ w Świętochłowicach Sp. z o.o. w okresie styczeń-maj 2020 r.

pdf-icon

 

Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu rozejścia zakażonej pooperacyjnej rany brzusznej – opis przypadku

pdf-icon

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. Szpital Powiatowy
Oddział Chirurgi Ogólnej i Krótkoterminowej

mgr Alina Lurka
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Autorka zawodowo jest związana z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach od 1995 roku.
Absolwentka i studentka Wydziału Pielęgniarstwa
Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, kierunek – zarządzanie, specjalność – zarządzanie w służbie zdrowia
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – studia podyplomowe (Gerontologia i opieka nad ludźmi starszymi)

mgr zarządzania, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, w trakcie magisterium pielęgniarstwa

Dotychczasowe publikacje:
„Ocena zapotrzebowania na opiekę pielęgnacyjną mieszkańców wybranego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego”
(Polski Przegląd Nauk Stosowanych (PPNS) recenzowany półrocznik naukowo-edukacyjny, wydwany i udostępniany w formie elektronicznej przez Wyższą Szkołę Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej (WSNS) na podstawie rejestracji czasopisma z dnia 31 lipca 2008r w Rejestrze Dzienników i Casopism pod poz.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325