Slide background

Wznowienie pracy Poradni Rehabilitacyjnej

Aktualności

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1 tego rozporządzenia, od dnia 4 maja 2020 r. może zostać wznowiona działalność lecznicza w zakresach rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych i dziennych oraz przywrócona w pełnym zakresie działalność stacjonarnych ośrodków/oddziałów rehabilitacji leczniczej.
 
Uprzejmie informujemy, w przyszłym tygodniu po prawie 2 miesięcznej przerwie wznowimy działalność Poradni Rehabilitacyjnej oraz Pracowni Rehabilitacyjnej mieszczących się przy ulicy Zubrzyckiego 36. Biorąc pod uwagę występujące nadal zagrożenie epidemiczne na terenie kraju wszelkie świadczenia będą mogły być realizowane z zastosowaniem środków ostrożności co będzie miało wpływ na ilość przyjmowanych pacjentów.
 
Zabiegi będą wykonywane z zastosowaniem środków ochrony osobistej zarówno ze strony naszego personelu jak i pacjenta. Po każdym wykonanym zabiegu musi nastąpić dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych) oraz wywietrzenie pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Ze względów epidemicznych nie wszystkie zabiegi będą mogły być  realizowane.
 
Pacjenci z grup wysokiego ryzyka powinni szczególnie zachować ostrożność w zakresie korzystania z rehabilitacji.  Korzystać  z zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych będzie można od 11.05.2020 roku. W chwili obecnej trwają intensywne prace organizacyjne w obiekcie w celu zapewnienia pacjentom maksimum bezpieczeństwa. Dotychczasowe skierowania zachowują ważność.
 
W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi na terenie naszej placówki, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę)  pacjenci będą umawiani na konkretną godzinę. Każdy pacjent podlegać będzie wywiadowi telefonicznemu według schematu ankiety rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325