Slide background

Oświadczenie

Aktualności

W związku z niedoborem personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego Oddziału Pediatrycznego, Zarząd Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. był zmuszony zaplanować przerwę w udzielaniu świadczeń w zakresie PEDIATRII – HOSPITALIZACJA (Umowa nr 121/100027/03/8/2019) na okres 3 miesięcy tj. od 1 października do 31 grudnia 2019 r.

24 września 2019 r. wpłynęła w trybie administracyjnym pozytywna decyzja Wojewody Śląskiego w sprawie czasowego zawieszenia udzielania świadczeń w Oddziale Pediatrycznym (obejmującym 15 łóżek), na którym – co warto zaznaczyć – w ciągu doby przebywa średnio 3-5 małych pacjentów, najczęściej wraz z rodzicami lub opiekunami.

Podkreślamy, iż do 1 października br. pacjenci Oddziału Pediatrycznego nie będą przekazywani do innych ośrodków. Dzieci zostaną wypisane do domu po zakończonym procesie terapeutycznym.

W Oddziale Pediatrii liczącym 15 łóżek oraz Punkcie Przyjęć Oddziału Pediatrycznego w chwili obecnej świadczenia realizuje personel pielęgniarski w liczbie 8,8 etatu przeliczeniowego na wymagane co najmniej 12 etatów oraz 4,92 etatu przeliczeniowego lekarskiego na wymagane co najmniej 5,38 etatu. Wśród zatrudnionych lekarzy jest 1 etat lekarza rezydenta tj. lekarza w trakcie specjalizacji, który odbywa staże kierunkowe w innych placówkach ze względu na wymogi programowe.

Poza Oddziałem Pediatrii w naszych strukturach funkcjonują: Oddział Patologii Noworodka – liczący 8 łóżek / inkubatorów, Oddział Neonatologii – 15 łóżek oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. W każdej z tych komórek jest zatrudniony wyodrębniony personel, czyli w godzinach popołudniowych i nocnych tzw. dyżurowych od października będzie zatrudnionych jednoczasowo 3 pediatrów/neonatologów.

Wskaźnik dotyczący wykonania osobodni na Oddziale Pediatrii nie przekracza 50%, czyli w ciągu doby hospitalizowanych jest średnio 3-5 małych pacjentów, a strata finansowa oddziału to średnio (-) 9 000,00 zł miesięcznie. W związku z tym Zarząd usiłował przekonać lekarzy pediatrów i neonatologów do konieczności obniżenia kosztów funkcjonowania oddziału poprzez zgodne z prawem połączenie niektórych dyżurów. Próby te jednak okazały się bezskuteczne.

Należy podkreślić, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2017, poz. 2295 z późn. zm.) jednym z warunków realizacji świadczeń jest zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia, która może być łączona z innymi oddziałami dziecięcymi o profilu zachowawczym lub konsultacją realizowaną w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W związku ze stratą finansową generowaną przez oddział, w tym konkretnym przypadku lekarze zostali poproszeni przez Zarząd o wyrażenie zgody na połączenie dyżuru w Oddziale Pediatrii z konsultacjami w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Lekarze kategorycznie odmówili współpracy, zasłaniając się dobrem pacjenta. Tymczasem według danych statystycznych od poniedziałku do piątku po godz. 18:00 realizowanych jest ok. 5 konsultacji w ciągu 14 godzin dyżurowych, a w miesiącach wzmożonej zachorowalności dzieci oraz w dni wolne od pracy wciągu 14 godzin konsultowanych jest ok. 20 dzieci. Nasuwa się w związku z tym pytanie: Czy trzech lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych byłoby nadmiernie obciążonych pracą ze szkodą dla pacjentów?

W chwili obecnej wynik finansowy Oddziału Pediatrii wynosi ok. (-) 9 000,00 zł miesięcznie, co jest mniej więcej równowartością miesięcznego wynagrodzenia dyżurowego 1 etatu lekarskiego. Ponadto w celu spełnienia wymogów Ministra Zdrowia w sprawie zabezpieczenia pielęgniarskiego w przeliczeniu na liczbę łóżek w oddziale, brakuje nam ok. 4 etatów pielęgniarskich. Zatrudnienie takiej liczby osób (gdyby na rynku pracy było to możliwe) generowałoby kwotę ok. 24 000,00 zł miesięcznie. Przerwa w udzielaniu świadczeń jest jedyną możliwością realizacji wymagań na pozostałych oddziałach dziecięcych. Pozwala również zyskać czas na znalezienie i zatrudnienie wymaganego prawem personelu.

Nieustająco podejmujemy działania  mające na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń oraz zapewniamy, iż każdemu małemu pacjentowi, który pomimo wszystko zgłosi się do naszej Izby Przyjęć, zostanie udzielona pomoc przez lekarzy pediatrów zatrudnionych w naszej placówce zgodnie z potrzebą, obowiązującymi standardami, etyką zawodową i wymaganiami przepisów prawa.

 

Z poważaniem

Kinga Wieczorek – Prezes Zarządu               

Ilona Tkocz-Furman – Wiceprezes Zarządu

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.