Slide background
P49
Leki
99.99902
Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
89.540
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
93.1804
Usprawnianie układu oddechowego – oklepywanie
89.04
Opieka pielęgniarki lub położnej
89.02
Porada lekarska, inne
93.83
Terapia zajęciowa
99.97900
Farmakoterapia doustna
89.61
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
93.1909
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.2201
Pionizacja bierna
96.55
Toaleta drzewa oskrzelowego
93.1811
Drenaż ułożeniowy
99.17
Wstrzyknięcie insuliny
89.00
Porada lekarska, konsultacja, asysta
93.57
Założenie opatrunku na ranę – inne
94.09
Psychologiczna ocena stanu psychicznego – inne niż wymienione
93.1205
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.0102
Ocena samoobsługi
93.1204
Ćwiczenia samowspomagane
99.97906
Farmakoterapia podskórna
99.97904
Farmakoterapia dożylna
93.1121
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.2204
Nauka czynności lokomocyjnych
93.2202
Pionizacja czynna
93.1131
Ćwiczenia czynno-bierne
93.2402
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
99.97902
Farmakoterapia domięśniowa
38.99
Nakłucie żyły – inne
23.1815
Założenie opatrunku chirurgicznego
89.511
Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami
99.218
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
96.35
Podawanie substancji odżywczych do żołądka przez sondę
93.1202
Ćwiczenia czynne wolne
97.642
Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych
93.1901
Ćwiczenia równoważne
99.97905
Farmakoterapia śródskórna
89.03
Porada, personel pomocniczy
93.1812
Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1904
Ćwiczenia samoobsługi
93.2203
Przygotowanie do chodzenia
94.11
Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
93.964
Tlenoterapia
89.008
Konsultacja chirurgiczna
93.1814
Nauka kaszlu i odksztuszania
94.12
Rutynowa wizyta psychiatryczna
96.38
Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita
89.004
Konsultacja laryngologiczna
89.005
Konsultacja neurologiczna
97.891
Usunięcie szwów z innej okolicy

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325