INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Jednocześnie informujemy, że zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych polskich wartości 30 000 euro także umieszczane będą na Platformie Przetargowej w zakładce „POSTĘPOWANIA DO 30.000 EUR”.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych.

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
18-06-2010 r. 13/ZA/10 Odbiór odpadów komunalnych ze znormalizowanych pojemników z obiektów Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach oraz placówek ZOZ w Świętochłowicach i wywóz tych odpadów do miejsca składowania Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ
27-05-2010 r. 12/ZA/10 Dostawa błon, kaset RTG, wywoływaczy i utrwalaczy. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
17-06-2010 r. 10/ZA/10 Dostawa środków czystości dla Szpitala Powiatowego. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie ODPOWIEDZI
15-04-2010 r. 9/ZA/10 Dostawa leku Methotrexate na potrzeby realizacji Terapeutycznego Programu Zdrowotnego pn. „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych”. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
12-04-2010 r. 8/ZA/10 Dostawa siatek chirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego Zakończony (info) SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie ogłoszenia OGŁ o zmianie ogłoszenia 2 ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 2
20-05-2010 r. 7/ZA/10 Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia OGŁ o zmianie SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI OGŁ o zmianie
15-04-2010 r. 6/ZA/10 Kompleksowe – codzienne i całodobowe - przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Szpitala Powiatowego Zakończony (info)
27-07-2010 r. 5/ZA/10 Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika kriogenicznego wraz z zespołem urządzeń technicznych Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia Termin umowy
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ środki do pielęgnacji pacjenta 22.10.2020 Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 1.1 - formularz asortymentowo - cenowy 22.10.2020r załącznik 2 -22.10.2020
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325