INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Jednocześnie informujemy, że zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych polskich wartości 30 000 euro także umieszczane będą na Platformie Przetargowej w zakładce „POSTĘPOWANIA DO 30.000 EUR”.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
13-09-2010 r. 28/ZA/10 Dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
30-08-2010 r. 27/ZA/10 Dostawa pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ
24-09-2010 r. 25/26/ZA/10 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Analitycznego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice oraz dla Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ OGŁ dodatkowych informacji OGŁ o zmianie ogłoszenia ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 2
27-08-2010 r. 24/ZA/10 Dostawa artykułów elektrycznych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
05-07-2010 r. 22/ZA/10 Przebudowa dźwigu szpitalnego w Pawilonie Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu. Unieważnienie ODPOWIEDZI SIWZ | OGŁ Zmiana terminu OGŁ o zmianie SIWZ-program funkcjonalno użytkowy
06-08-2010 r. 21/ZA/10 Dostawa rękawic medycznych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
27-05-2010 r. 20/ZA/10 Dostawa urządzeń medycznych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
06-08-2010 r. 19/ZA/10 Dostawa materiałów szewnych. Zakończony (info) 2 Zakończony (info) 1 Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
08-07-2010 r. 15/16/17/18/ZA/10 Dzierżawa urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni Bakteriologii oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ
10-06-2010 r. 14/ZA/10 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pieluch jednorazowych i chusteczek higienicznych do pielęgnacji niemowląt oraz pieluchomajtek dla dorosłych. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 2
18-06-2010 r. 13/ZA/10 Odbiór odpadów komunalnych ze znormalizowanych pojemników z obiektów Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach oraz placówek ZOZ w Świętochłowicach i wywóz tych odpadów do miejsca składowania Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ
27-05-2010 r. 12/ZA/10 Dostawa błon, kaset RTG, wywoływaczy i utrwalaczy. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Irena Nowak

fb_icon_325x325