Slide background

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Jednocześnie informujemy, że zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych polskich wartości 30 000 euro także umieszczane będą na Platformie Przetargowej w zakładce „POSTĘPOWANIA DO 30.000 EUR”.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
17-12-2010 r. 45/ZA/10 Wykonywanie w sposób ciągły usług pralniczych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie ogłoszenia ODPOWIEDZI
18-11-2010 r. 44/ZA/10 Dostawa urządzeń medycznych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
03-12-2010 r. 43/ZA/10 Dostawa: - leków; - antybiotyków; - środków kontrastowych; - płynów do Apteki szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice. Zakończony (info) OGŁ OGŁOSZENIE o zmianie ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 1 ZAPROSZENIE
08-11-2010 r. 42/ZA/10 Dostawa aparatu USG Doppler oraz głowic. Zakończony (info) ZAPROSZENIE OGŁ Zmiana terminu składania ofert OGŁ o zmianie ogłoszenia OGŁ o zmianie ogłoszenia 2 ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 1
28-10-2010 r. 41/ZA/10 Dostawa urządzeń medycznych. Zakończony (info) Zmiana terminu SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie Pyt-Odp
30-11-2010 r. 40/ZA/10 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego dla Laboratorium Analitycznego. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
03-12-2010 r. 39/ZA/10 Dostawa zamkniętego, aspiracyjno – próżniowego systemu do pobierania krwi wraz ze sprzętem jednorazowym do pobierania krwi kapilarnej, znak sprawy Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie MOD SIWZ
08-10-2010 r. 37/ZA/10 Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36, 41-600 Świętochłowice Zakończony (info) SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie ogłoszenia ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 1 ODPOWIEDZI 2
23-09-2010 r. 36/ZA/10 Przetarg nieograniczony na dostawę leków do Apteki szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie ogłoszenia ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 2
09-09-2010 r. 34/ZA/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zabytkowej Kaplicy Szpitalnej przy Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 36, 41-605 Świętochłowice- ETAP I. (Remont fundamentów, konserwacja elementów więźby drewnianej, wymiana pokrycia dachowego Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załącznik nr Załącznik nr 2 Załącznik nr 3
30-11-2010 r. 33/ZA/10 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych przez okres 18 miesięcy dla Laboratorium Analitycznego. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie ogłoszenia OGŁ o zmianie ogłoszenia 2
17-08-2010 r. 32/ZA/10 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), na okres spłaty wynoszący 48 miesięcy, z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI OGŁ o zmianie ogłoszenia OGŁ o zmianie ogłoszenia 2 OGŁ o zmianie ogłoszenia 3
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Irena Nowak

fb_icon_325x325