Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 

 Adres

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

 

 

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450
Godziny urzędowania
725 - 1500

 

  

Przetargi


 

Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań,
powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu diatermii chirurgicznych.

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
06-08-2010 r. 21/ZA/10 Dostawa rękawic medycznych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
27-05-2010 r. 20/ZA/10 Dostawa urządzeń medycznych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
06-08-2010 r. 19/ZA/10 Dostawa materiałów szewnych. Zakończony (info) 2 Zakończony (info) 1 Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
08-07-2010 r. 15/16/17/18/ZA/10 Dzierżawa urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni Bakteriologii oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ
10-06-2010 r. 14/ZA/10 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pieluch jednorazowych i chusteczek higienicznych do pielęgnacji niemowląt oraz pieluchomajtek dla dorosłych. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 2
18-06-2010 r. 13/ZA/10 Odbiór odpadów komunalnych ze znormalizowanych pojemników z obiektów Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach oraz placówek ZOZ w Świętochłowicach i wywóz tych odpadów do miejsca składowania Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ
27-05-2010 r. 12/ZA/10 Dostawa błon, kaset RTG, wywoływaczy i utrwalaczy. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
15-04-2010 r. 11/ZA/10 Dostawa leków oraz opatrunków specjalistycznych do Apteki szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI2 ODPOWIEDZI3 ODPOWIEDZI4
17-06-2010 r. 10/ZA/10 Dostawa środków czystości dla Szpitala Powiatowego. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie ODPOWIEDZI
15-04-2010 r. 9/ZA/10 Dostawa leku Methotrexate na potrzeby realizacji Terapeutycznego Programu Zdrowotnego pn. „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych”. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI
12-04-2010 r. 8/ZA/10 Dostawa siatek chirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego Zakończony (info) SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie ogłoszenia OGŁ o zmianie ogłoszenia 2 ODPOWIEDZI ODPOWIEDZI 2
20-05-2010 r. 7/ZA/10 Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia OGŁ o zmianie SIWZ | OGŁ ODPOWIEDZI OGŁ o zmianie
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.