INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Jednocześnie informujemy, że zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych polskich wartości 30 000 euro także umieszczane będą na Platformie Przetargowej w zakładce „POSTĘPOWANIA DO 30.000 EUR”.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
02-08-2011 r. 22/ZA/11 Przetarg nieograniczony na dostawę noża ultradźwiękowego z osprzętem i narzędziami wielokrotnego użytku. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie Pyt - Odp
07-07-2011 r. 21/ZA/11 Przetarg nieograniczony na swiadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego- przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych oddziałów Szpitala Powiatowego przez okres 32 miesiecy. MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO - ODPOWIEDZI! Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ Pyt - Odp 1
09-06-2011 r. 20/ZA/11 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ Pyt - Odp
14-10-2011 r. 19/23/28/ ZA/11 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych oraz osprzętu wielorazowego i jednorazowego użytku. MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - ODPOWIEDZI Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ Pyt - Odp OGŁ o zmianie ogłoszenia
10-06-2011 r. 18/ZA/11 Przetarg nieograniczony na dostawę pieluch jednorazowych i chusteczek higienicznych do pielęgnacji niemowląt oraz pieluchomajtek dla dorosłych. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ
01-06-2011 r. 17/ZA/11 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie - 1 OGŁ o zmianie - 2 Pyt - Odp 1 Pyt - Odp 2 Pyt - Odp 3
21-07-2011 r. 16/ZA/11 Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości. Zakończony (info) Czynność powtórzona OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie ogłoszenia Pyt-Odp
19-05-2011 r. 15/ZA/11 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę błon, kaset RTG, wywoływaczy i utrwalaczy. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie Pyt-Odp 1
02-05-2011 r. 13/ZA/11 Przetarg nieograniczony na spłate wierzytelnosci dłunika w trybie art. 518 § 1 pkt 3 K.C. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ OGŁ o zmianie Pyt-Odp 1
06-05-2011 r. 12/ZA/11 Przetarg nieograniczony na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia Wybór ofert SIWZ | OGŁ
14-04-2011 r. 10/ZA/11 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie kompleksowego- codziennego i całodobowego- przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ Pyt-Odp 1 Pyt-Odp 2
01-04-2011 r. 9/ZA/11 Przetarg nieograniczony na dostawę leków do Apteki Szpitalnej. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia SIWZ | OGŁ Pyt-Odp
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Irena Nowak

fb_icon_325x325