Slide background

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Jednocześnie informujemy, że zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych polskich wartości 30 000 euro także umieszczane będą na Platformie Przetargowej w zakładce „POSTĘPOWANIA DO 30.000 EUR”.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
13-01-2020 r. 3/ZA/20 Dostawa rękawic medycznych Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Zestawienie ofert
16-01-2020 r. 2/ZA/20 Przeglądy sprzętu medycznego z testami bezpieczeństwa elektrycznego. Unieważnienie postępowania Zmiana terminu składania ofert SIWZ Załączniki Załącznik nr 1 z poprawną datą
08-01-2020 r. 1/ZA/20 Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów Zakończony (info) SIWZ Załączniki Odpowiedzi Zestawienie ofert
27-12-2019 r. 30/ZA/19 Dostawa rękawic medycznych Unieważnienie postępowania SIWZ | OGŁ Załączniki
05-12-2019 r. 27/ZA/19 Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Zakończony (info) OGŁ o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert SIWZ | OGŁ Załączniki Odpowiedzi Zestawienie ofert
09-12-2019 r. 26/ZA/19 Usługi żywienia pacjentów Unieważnienie postępowania Zmiana terminu składania ofert SIWZ Załączniki Zestawienie ofert
05-12-2019 r. 25/ZA/19 Remont części A Oddziału Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Unieważnienie postępowania Zaproszenie Załączniki Odpowiedzi
22-11-2019 r. 24/ZA/19 Obsługa techniczna i wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych, klimatyzacji, wod-kan, c.o., c.w.u., tlenowych w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z usługą pogotowia technicznego Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki Zestawienie ofert
07-11-2019 r. 22/ZA/19 Realizacja usług opiekuńczych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki Zestawienie ofert
14-11-2019 r. 21/ZA/19 Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium analitycznego. Zakończony (info) Informacja o terminie otwarcia ofert Zmiana terminu składania ofert Zaproszenie po zmianach Załącznik 1 i 2 po zmianach Zaproszenie Załączniki Załącznik 6, 7, 8 Odpowiedzi Zestawienie ofert
31-10-2019 r. 18/ZA/19 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z posadowieniem i z dzierżawą zbiornika kriogenicznego. Unieważnienie postępowania SIWZ | OGŁ Załączniki Odpowiedzi Zestawienie ofert
17-10-2019 r. 17/ZA/19 Dostawa tonerów, tuszy, wkładów drukujących i części do drukarek Zakończony (info) OGŁ o zmianie ogłoszenia OGŁ o udzieleniu zamówienia Zmiana terminu składania ofert SIWZ | OGŁ Załączniki Odpowiedzi Zestawienie ofert
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325