Slide background

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
06-08-2018 r. 22/ZA/18 Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych, pieluch jednorazowych dla niemowląt i produktów pielęgnacyjnych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki do SIWZ Odpowiedzi Zestawienie ofert
21-07-2018 r. 21/ZA/18 Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu.” OGŁ o unieważnieniu postępowania Unieważnienie postępowania Informacja o przesłaniu ogłoszenia o zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej SIWZ | OGŁ Załączniki do SIWZ JEDZ XML JEDZ PDF Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Odpowiedzi 3 Odpowiedzi 4 Odpowiedzi 5 Odpowiedzi 6 Odpowiedzi 7
17-07-2018 r. 20/ZA/18 Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) SIWZ | OGŁ JEDZ XML Załączniki do SIWZ Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Odpowiedzi 3 OGŁ o zmianie ogłoszenia Załącznik nr 1 po zmianach Pakiet nr 51 Zestawienie ofert
28-06-2018 r. 19/ZA/18 Dostawa pianki myjąco-pielęgnującej dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Unieważnienie postępowania ZAPROSZENIE
28-06-2018 r. 18/ZA/18 Konserwacja i renowacja ołtarza głównego znajdującego się we wnętrzu kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach Unieważnienie postępowania ZAPROSZENIE
25-05-2018 r. 17/ZA/18 Dostawa produktów mlecznych Unieważnienie postępowania ZAPROSZENIE Załącznik nr 1
27-04-2018 r. 16/ZA/18 Zakup, dostawa i montaż/instalacja bezprzewodowego systemu przyzywowego Unieważnienie postępowania ZAPROSZENIE
19-04-2018 r. 15/ZA/18 Obsługa techniczna i wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji tlenowej, elektrycznej, gazowej wod-kan., co, cwu w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z usługą pogotowia technicznego. Zakończony (info) Informacja z zmianie Załącznika nr 2 Załącznik nr 2 po zmianach ZAPROSZENIE Załączniki
12-04-2018 r. 14/ZA/18 Dostawa produktów mlecznych. Zakończony (info) ZAPROSZENIE Załączniki
13-04-2018 r. 13/ZA/18 Dostawa leków do Apteki Szpitalnej OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) OGŁ o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert SIWZ | OGŁ Załączniki do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ XML Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Odpowiedzi 3 Zestawienie ofert Zestawienie ofert (korekta) Klauzula informacyjna RODO
17-04-2018 r. 12/ZA/18 Modernizacja centrali wentylacyjnej z sekcją chłodzenia VTS, przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji. Zakończony (info) ZAPROSZENIE Załącznik nr 1 Odpowiedzi Zdjęcie
12-04-2018 r. 11/ZA/18 Dostawa ciekłego azotu medycznego Zakończony (info) ZAPROSZENIE Załączniki Zestawienie ofert
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.