Slide background

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Jednocześnie informujemy, że zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych polskich wartości 30 000 euro także umieszczane będą na Platformie Przetargowej w zakładce „POSTĘPOWANIA DO 30.000 EUR”.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
09-04-2020 r. 15/ZA/20 Usługi transportu sanitarnego Zakończony (info) OGŁ o zmianie ogłoszenia 1 Odpowiedzi i przesunięcie terminu OGŁ o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert SIWZ | OGŁ Załączniki Zestawienie ofert
03-04-2020 r. 14/ZA/20 Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 7.500.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą i spłatę zobowiązań w okresie 84 miesięcy Zakończony (info) Zmiana terminu składania ofert Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Zaproszenie Załączniki
01-04-2020 r. 13/ZA/20 Dostawa materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych Zakończony (info) Odpowiedzi 1 Odpowiedzi OGL o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert SIWZ | OGŁ załączniki Zestawienie ofert Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
27-03-2020 r. 12/ZA/20 Dostawa materiałów szewnych Zakończony (info) Odpowiedzi SIWZ | OGŁ Załączniki Zestawienie ofert
07-04-2020 r. 11/ZA/20 Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych Zakończony (info) Odpowiedzi OGŁ o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu skladania ofert SIWZ | OGŁ Załączniki Zestawienie ofert
20-02-2020 r. 9/ZA/20 Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 7.500.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą i spłatę zobowiązań w okresie 84 miesięcy Unieważnienie postępowania Odpowiedzi 3 Odpowiedzi 2 Odpowiedzi 1 Odpowiedzi Zmiana terminu składania ofert 1 Zmiana terminu składania ofert Zaproszenie Załączniki
20-04-2020 r. 8/ZA/20 Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zakończony (info) OGŁ o udzieleniu zamówienia Odpowiedzi 1 Odpowiedzi OGL o zmianie ogłoszenia 1 Ponowna zmiana terminu skladania ofert OGŁ o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert SIWZ | OGŁ Załączniki Zestawienie ofert
06-02-2020 r. 7/ZA/20 Dostawa artykułów papierniczych i biurowych Zakończony (info) ZAPROSZENIE Załączniki
22-01-2020 r. 6/ZA/20 Remont Oddziału Psychiatrii – część A Zakończony (info) Zaproszenie Załączniki
20-01-2020 r. 5/ZA/20 Dostawa artykułów papierniczych i biurowych Zakończony (info) Zmiana terminu składania ofert Zaproszenie po zmianach Zaproszenie Załączniki Informacja o omyłce pisarskiej
30-01-2020 r. 4/ZA/20 Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Zakończony (info) Odpowiedzi 1 Zmiana terminu skladania ofert 1 Odpowiedzi Zmiana terminu skladania ofert Zaproszenie Załączniki Załączniki po zmianach
13-01-2020 r. 3/ZA/20 Dostawa rękawic medycznych Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Zestawienie ofert
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325