Slide background

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 

 Adres

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

 

 

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450
Godziny urzędowania
725 - 1500

 

  

Przetargi


 

Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań,
powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
17-10-2018 r. 31/ZA/18 Kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych z wynajmem bielizny oraz odzieży wraz z zapewnieniem systemu RFID UHF lub równoważnego oraz z dzierżawą pomieszczeń od Zamawiającego OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) SIWZ | OGŁ JEDZ Załączniki Zestawienie ofert
10-10-2018 r. 30/ZA/18 Dostawa tonerów, tuszy i wkładów drukujących do drukarek OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) Zmiana terminu składania ofert OGŁ o zmianie ogłoszenia SIWZ | OGŁ Załączniki Załącznik nr 1 po zmianach Zestawienie ofert
28-09-2018 r. 29/ZA/18 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na modernizację pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu podniesienia jakości i zwiększenia efektywności świadczonych usług w zakresie psychoterapii uzależnień.” OGŁ
17-09-2018 r. 28/ZA/18 Zakup i dostawa resektoskopu bipolarnego Zakończony (info) ZAPROSZENIE Załączniki Odpowiedzi
10-09-2018 r. 27/ZA/18 Dostawa leków do Apteki Szpitalnej. Zakończony (info) - korekta Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki Odpowiedzi Zestawienie ofert
10-09-2018 r. 26/ZA/18 Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu podniesienia jakości i zwiększenia efektywności świadczonych usług w zakresie psychoterapii uzależnień.” Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Przedmiar Załączniki
04-09-2018 r. 25/ZA/18 Modernizacja pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. OGŁ o unieważnieniu postępowania Unieważnienie postępowania OGŁ o zmianie ogłoszenia 4 Zmiana terminu składania ofert 4 OGŁ o zmianie ogłoszenia 3 Zmiana terminu składania ofert 3 OGŁ o zmianie ogłoszenia 2 Zmiana terminu składania ofert 2 OGŁ o zmianie ogłoszenia 1 Zmiana terminu składania ofert 1 OGŁ o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert SIWZ | OGŁ Załączniki nr 1-6 Załącznik nr 7 Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Załącznik nr 7 po zmianach Zestawienie Stolarki - poprawne Zmiana w rysunku STAN PROJEKTOWANY RYSUNKI PO ZMIANACH (AKTUALNE) Zestawienie ofert
05-09-2018 r. 24/ZA/18 Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) UWAGA Ponowna zmiana terminu składania ofert OGŁ o zmianie ogłoszenia 2 Zmiana terminu składania ofert OGŁ o zmianie ogłoszenia SIWZ po zmianach SIWZ | OGŁ Załączniki do SIWZ JEDZ Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Odpowiedzi 3 Odpowiedzi 4 Odpowiedzi 5 Odpowiedzi 6 SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI Załącznik nr 1 pakiety 6, 10 po zmianach Załącznik nr 1 - pakiety nr 1, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 17 po zmianach Załącznik nr 2 po zmianach Zestawienie ofert
30-08-2018 r. 23/ZA/18 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Zestawienie ofert
06-08-2018 r. 22/ZA/18 Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych, pieluch jednorazowych dla niemowląt i produktów pielęgnacyjnych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki do SIWZ Odpowiedzi Zestawienie ofert
21-07-2018 r. 21/ZA/18 Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu.” OGŁ o unieważnieniu postępowania Unieważnienie postępowania Informacja o przesłaniu ogłoszenia o zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej SIWZ | OGŁ Załączniki do SIWZ JEDZ XML JEDZ PDF Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Odpowiedzi 3 Odpowiedzi 4 Odpowiedzi 5 Odpowiedzi 6 Odpowiedzi 7
17-07-2018 r. 20/ZA/18 Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) SIWZ | OGŁ JEDZ XML Załączniki do SIWZ Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Odpowiedzi 3 OGŁ o zmianie ogłoszenia Załącznik nr 1 po zmianach Pakiet nr 51 Zestawienie ofert
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.