Slide background

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienia wszczęte od 27 maja 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

 Kontakt

ul. Chorzowska 36
41-600 Świętochłowice

Sąd Rejonowy
KRS 0000426290
NIP: 627-16-69-770
REGON 000311450

 +48 660 740 570

 0 32 621 95 45

 zaopatrzenie@zoz.net.pl

Godziny urzędowania
725 - 1500

  Przetargi


Osoby mające zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowań, powinny złożyć wniosek w sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną.

Ogłoszenia / Pytania i Odpowiedzi, Modyfikacje, Odwołania / Rozstrzygnięcia

Wyszukiwarka

DATA ZNAK DOTYCZY MATERIAŁY
13-12-2018 r. 34/ZA/18 Obsługa serwisowa oprogramowania AMMS/InfoMedica Zakończony (info) ZAPROSZENIE Załączniki Załącznik nr 2 po zmianach
16-11-2018 r. 33/ZA/18 Zakup i dostawa morcelatora do zabiegów laparoskopowych Zakończony (info) Zaproszenie Załączniki
07-11-2018 r. 32/ZA/18 Modernizacja pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) OGŁ o zmianie ogłoszenia 1 OGŁ o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert SIWZ | OGŁ Załączniki 1-6 Załącznik 7 Informacja dot. omyłki w Załączniku 7 Przedmiar Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi - uszczegółowienie Zestawienie ofert
17-10-2018 r. 31/ZA/18 Kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych z wynajmem bielizny oraz odzieży wraz z zapewnieniem systemu RFID UHF lub równoważnego oraz z dzierżawą pomieszczeń od Zamawiającego OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) SIWZ | OGŁ JEDZ Załączniki Zestawienie ofert
10-10-2018 r. 30/ZA/18 Dostawa tonerów, tuszy i wkładów drukujących do drukarek OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) Zmiana terminu składania ofert OGŁ o zmianie ogłoszenia SIWZ | OGŁ Załączniki Załącznik nr 1 po zmianach Zestawienie ofert
28-09-2018 r. 29/ZA/18 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na modernizację pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu podniesienia jakości i zwiększenia efektywności świadczonych usług w zakresie psychoterapii uzależnień.” OGŁ
17-09-2018 r. 28/ZA/18 Zakup i dostawa resektoskopu bipolarnego Zakończony (info) ZAPROSZENIE Załączniki Odpowiedzi
10-09-2018 r. 27/ZA/18 Dostawa leków do Apteki Szpitalnej. Zakończony (info) - korekta Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki Odpowiedzi Zestawienie ofert
10-09-2018 r. 26/ZA/18 Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu podniesienia jakości i zwiększenia efektywności świadczonych usług w zakresie psychoterapii uzależnień.” Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Przedmiar Załączniki
04-09-2018 r. 25/ZA/18 Modernizacja pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. OGŁ o unieważnieniu postępowania Unieważnienie postępowania OGŁ o zmianie ogłoszenia 4 Zmiana terminu składania ofert 4 OGŁ o zmianie ogłoszenia 3 Zmiana terminu składania ofert 3 OGŁ o zmianie ogłoszenia 2 Zmiana terminu składania ofert 2 OGŁ o zmianie ogłoszenia 1 Zmiana terminu składania ofert 1 OGŁ o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert SIWZ | OGŁ Załączniki nr 1-6 Załącznik nr 7 Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Załącznik nr 7 po zmianach Zestawienie Stolarki - poprawne Zmiana w rysunku STAN PROJEKTOWANY RYSUNKI PO ZMIANACH (AKTUALNE) Zestawienie ofert
05-09-2018 r. 24/ZA/18 Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Zakończony (info) - KOREKTA OGŁ o udzieleniu zamówienia Zakończony (info) UWAGA Ponowna zmiana terminu składania ofert OGŁ o zmianie ogłoszenia 2 Zmiana terminu składania ofert OGŁ o zmianie ogłoszenia SIWZ po zmianach SIWZ | OGŁ Załączniki do SIWZ JEDZ Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2 Odpowiedzi 3 Odpowiedzi 4 Odpowiedzi 5 Odpowiedzi 6 SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI Załącznik nr 1 pakiety 6, 10 po zmianach Załącznik nr 1 - pakiety nr 1, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 17 po zmianach Załącznik nr 2 po zmianach Zestawienie ofert
30-08-2018 r. 23/ZA/18 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. Zakończony (info) SIWZ | OGŁ Załączniki Odpowiedzi Odpowiedzi 1 Zestawienie ofert
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.