Slide background

Pracownia RTG

 

Badania RTG pacjentom ambulatoryjnym wykonujemy na bieżąco za wyjątkiem badań wymagających specjalnego przygotowania. W takim przypadku pacjent zostaje poinformowany indywidualnie o przygotowaniu do badania przez pracownika Pracowni RTG.

 

Pracownia TK

 

Do badań tomografii komputerowej pacjenci ambulatoryjni umawiani są na konkretną godzinę, po uprzedniej rejestracji zgodnie z kolejką oczekujących na badanie.

Aby ustalić termin badania należy zgłosić się osobiście (lub za pośrednictwem osoby trzeciej) ze skierowaniem do Pracowni TK.

Terminy ustalane są:

  • w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00
  • od wtorki do piątku w godzinach 8.00-14.30.

Po ustalenie terminu pacjenci otrzymują informację dotyczącą przygotowania do badania wraz z formularzem „Wywiad przed badaniem TK” (do wypełnienia w domu).

Istnieje również możliwość rejestracji drogą elektroniczną. Należy wówczas wysłać skierowanie wraz ze swoim numerem telefonu na adres mailowy rtg-tk@zoz.net.pl. Rejestratorka medyczna oddzwoni wówczas z informacją o terminie i godzinie badania oraz o sposobie przygotowania (zgodnie ze skierowaniem).

 

Wyniki badań RTG/TK

 

Wyniki badań RTG/TK można odebrać osobiście od wtorku do piątku w godzinach od  15.00 – 17.00 (o terminie odbioru pacjenci informowani są po wykonaniu badania).

Osoby trzecie mogą odebrać wynik wyłącznie na podstawie upoważnienia.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325