Slide background

Przyjmowanie pacjentów w poradni specjalistycznej w sytuacji zagrożenia epidemicznego odbywa się według nowych zasad przyjęcia i przebywania na terenie poradni, zgodnie z zaleceniami GIS.

Do poradni pacjenci zgłaszają się pojedynczo, osoby towarzyszące mogą wejść tylko w uzasadnionych przypadkach (pacjenci wymagający dodatkowej opieki, pacjenci z niepełnosprawnościami, dzieci).

Pacjenci umawiani są na wizyty na konkretną godzinę, z zachowaniem odstępu czasowego. W poczekalni może przebywać ograniczona liczba pacjentów. Konieczne jest zachowanie odległości 1,5 metra od innych osób.

Każdy pacjent musi mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą. Jeżeli jej nie posiada zostaje pouczony o konieczności jej stosowania i otrzymuje maseczkę od personelu.

Po wejściu na teren poradni pacjent (oraz osoba towarzysząca) obowiązkowo:

  • dezynfekuje ręce,
  • poddaje się pomiarowi temperatury ciała wykonywanemu przez pracownika rejestracji wyposażonego w środki ochrony osobistej,
  • wypisuje „Ankietę wstępnej kwalifikacji”.

Następnie odbywa się rejestracja, a pacjent jest kierowany przed gabinet lekarski, gdzie oczekuje na przyjęcie.

W czasie wizyty w gabinecie lekarskim, personel medyczny również jest wyposażony w środki ochrony osobistej.

Po zakończeniu wizyty następuje dezynfekcja sprzętu i pomieszczeń, w których przebywał pacjent.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325