Slide background

Program profilaktyczny
SENIOR Z WIGOREM

Aktualności

        Zapraszamy osoby 65+ mieszkające w Świętochłowicach do wzięcia udziału w programie profilaktycznym SENIOR Z WIGOREM. Program jest współfinansowany przez gminę Świętochłowice. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów!!!

img_szw        EDYCJA I ZE ŚCISŁYM UKIERUNKOWANIEM NA PRZECIWDZIAŁANIE CHOROBOM METABOLICZNYM (otyłość, cukrzyca, miażdżyca itp.)

        Program realizowany będzie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. przy ul. Chorzowskiej 38 od maja do listopada 2015 r. Program finansowany będzie przez miasto Świętochłowice i Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o., dla uczestnika program będzie bezpłatny. Programem będzie objętych 90 uczestników, podzielonych na max. 15 osobowe grupy.

Każdy uczestnik w ramach programu otrzyma:

  • indywidualną poradę dietetyka wraz z ogólnymi zaleceniami i przykładową dietą,
  • analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej ( m.in. pomiar zawartości tk. tłuszczowej, mięśniowej, wody, oraz wiek metaboliczny)
  • badania laboratoryjne mające na celu wczesne wykrycie lub monitorowanie chorób metabolicznych zlecone dla każdego uczestnika indywidualnie (m.in. cholesterol całkowity, LDL, HDL, morfologia, kwas moczowy, CRP itp.),
  • pomiary glukozy we krwi,
  • pomiary ciśnienia tętniczego krwi,
  • 4 tygodnie zajęć w maksymalnie 15 osobowych grupach ze specjalistami z zakresu: fizjoterapii, terapii zajęciowej, psychologii, pielęgniarstwa, dietetyki, zdrowia publicznego. (zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00-17.00),
  • materiały edukacyjne w formie broszur, folderów,
  • jeden posiłek w przerwie między zajęciami.

ZAINTERESOWANY??
Wypełnij wniosek, który można uzyskać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o, w przychodniach na terenie Świętochłowic, związku emerytów oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku lub pobierz TUTAJ . Wypełniony wniosek oddaj w instytucji, w której go otrzymałeś we wskazanym do tego miejscu lub bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. do wyczerpania miejsc.

        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, o ostatecznej kwalifikacji do programu decydował będzie lekarz.

W razie pytań zadzwoń:
mgr Katarzyna Migoń – tel. 32/621 95 39
mgr Patrycja Rudalska – tel, 32/621 95 21
sekretariat Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. – 32/245 54 40

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.