Slide background

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO

ZALECENIA OGÓLNE

 • zadbać o właściwe nawodnienie na kilka dni przed badaniem
 • ostatni posiłek należy spożyć najpóźniej 5 godzin przed badaniem
 • jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego popijając niewielką ilością wody niegazowanej

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE?

 • dokument tożsamości ze zdjęciem i kartę NFZ
 • skierowanie na badanie
 • komplet posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej badanej okolicy ciała z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • aktualny wynik badania poziomu kreatyniny we krwi (za aktualne uznaje się badanie kreatyniny wykonane w okresie 30 dni poprzedzających badanie u pacjentów niechorujących na nerki i w okresie 7 dni u osób ze stwierdzonym zaburzeniem czynności nerek)
 • w przypadku badania TK jamy brzusznej i/lub miednicy 1,5 litra wody niegazowanej
 • w przypadku chorób tarczycy aktualny wynik badania TSH
 • okulary korekcyjne – niezbędne do wypełnienia ankiety przed badaniem
 • dzieci do 16 roku życia – Książeczkę Zdrowia Dziecka

PO BADANIU

 • pacjent pozostaje pod obserwacją około 30 min; po tym czasie, gdy pacjent czuje się dobrze ma usunięte wkłucie dożylne i może być zwolniony do domu
 • w ciągu następnych 24 godzin zaleca się spożycie około 2,5 litra wody niegazowanej

Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta oraz wyniki badań laboratoryjnych (w tym kreatyniny).


 ŚRODKI KONTRASTOWE

W pracowniach RTG i TK stosujemy nowoczesne niejonowe jodowe środki kontrastowe cechujące się niskim ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych. Jak każdy jednak lek, podany dożylnie środek kontrastowy może powodować działania uboczne, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią. Działania te zwykle są przejściowe i mają niewielkie nasilenie, jednak opisywano również reakcje o ciężkim lub zagrażającym życiu przebiegu. Najczęściej występują nudności oraz uczucie ciepła i metaliczny smak w ustach. Większość ciężkich reakcji niepożądanych występuje w ciągu pierwszych 30 min od podania środka kontrastowego, jednak niekiedy dochodzi do reakcji opóźnionych (po kilku godzinach, a nawet kilku dniach).

Możliwe działania niepożądane po dożylnym podaniu środka kontrastowego:

Często (1/10-1/100) Niezbyt często (1/100-1/1000) Rzadko (1/1000-1/10000)
  zmniejszenie ostrości, zaburzenia widzenia zapalenie spojówek, łzawienie
  zaburzenia rytmu kołatania serca, ból / uczucie ucisku w klatce piersiowej, bradykardia, tachykardia, zatrzymanie krążenia, niewydolność serca, niedokrwienie / zawał mięśnia sercowego, sinica
    zaburzenia czynności tarczycy, przełom tyreotoksyczny
  reakcje rzekomoanafilaktyczne/nadwrażliwości wstrząs rzekomoanafilaktyczny
  zawroty głowy, niepokój parestezje / niedoczulica, splątanie, lęk, pobudzenie, niepamięć, zaburzenia mowy, senność, utrata przytomności, śpiączka, drżenia, drgawki, niedowład / porażenie,
niedokrwienie / zawał mózgu, udar krwotoczny mózgu, przejściowa korowa utrata wzroku
  kichanie, kaszel nieżyt nosa, duszność, obrzęk błony śluzowej, astma, chrypka, obrzęk krtani / gardła / języka / twarzy, skurcz oskrzeli, skurcz krtani / gardła, obrzęk płuc, niewydolność oddechowa, zatrzymanie oddychania
nudności wymioty, zaburzenia smaku podrażnienie gardła, dysfagia, obrzęk ślinianek, ból brzucha, biegunka
  pokrzywka, świąd, osutka, rumień obrzęk naczyniowo-ruchowy, zespół objawów śluzówkowo-skórnych (np. zespół Stevensa i Johnsona lub zespół Lyella)
  zaburzenia czynności nerek ostra niewydolność nerek
uczucie gorąca lub bólu, ból głowy złe samopoczucie, dreszcze, zwiększona potliwość, reakcje wazowagalne bladość, zmiany temperatury ciała, obrzęki, ból w miejscu podania, niewielkie ocieplenie oraz obrzęk, zmiany zapalne i uszkodzenie tkanek w przypadku wynaczynienia

 

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325