Slide background

KONTAKT DLA PACJENTÓW NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:  32 621 95 05

 

Po godzinie 18:00 do 8:00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ są udzielane codziennie w godzinach:

- od poniedziałku do piątku od 18:00 do 8:00

- soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 24 godz./dobę

 

PUNKT ZASTRZYKOWY

Od poniedziałku do piątku w godz od 18:00 do 21:00

W soboty, niedziele i święta w godz od 8:00 do 21:00

 

 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ SĄ BEZPŁATNE I UDZIELANE BEZ SKIEROWANIA

 

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

nagłego zachorowania

-

nagłego pogorszenia stanu zdrowia gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednio zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

-

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

 

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i święta uzasadniają między innymi:

zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (powyżej 39º C)
- bóle brzucha, nieustające mimo stosowania leków przeciwbólowych
- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
- zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

 

Pacjentom przysługują także:

zabiegi pielęgnacyjne w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ
- zabiegi wynikające z ciągłości leczenia

Zabiegi te mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
- recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

 

 

 

 

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325