Slide background

Otwarcie Traktu Porodowego po modernizacji

Aktualności

We wtorek 13 sierpnia 2019 w Naszej placówce odbyło się uroczyste otwarcie Traktu Porodowego po modernizacji finansowanego ze środków unijnych pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu”.

otwarcietraktu1

Projekt obejmował zakupów między innymi: kardiotokografów (KTG) z telemetrią do ciąży pojedynczej i bliźniaczej, centrali monitorującej, diatermii chirurgicznej, stołu operacyjnego, aparatu do znieczulenia, pompa strzykawkowych, łóżek porodowych, stanowiska do resuscytacji z wyposażeniem (ssak, lampa grzewcza), defibrylatorów, kardiotokografów, inkubatorów z oksymetrem, system do naświetlania noworodków (materacyk + lampa), inkubatorów do intensywnej opieki nad noworodkiem, system do naświetlania noworodków i wiele innych sprzętów.

Całkowicie odnowiono pomieszczenia oraz zmodernizowano dostosowując je do współczesnych obowiązujących wymagań i standardów. Około 75 % kosztów inwestycji pokryto ze środków unijnych, pozostałe 25 % stanowiły wkład własny w realizowanym projekcie.

otwarcietraktu2

otwarcietraktu3

otwarcietraktu4

otwarcietraktu5

otwarcietraktu6

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Irena Nowak

fb_icon_325x325