Slide background

Poniżej przedstawiamy listę ogłoszeń wraz z plikami do pobrania:
(treść ogłoszenia / kwestionariusz osobowy / formularz)

Wyszukiwarka

DATA DOTYCZY POBIERZ
02.09.2011 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice

 

informuje, że

w dniu 09.09.2011 r. o godz. 900 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajem
pomieszczenia w budynku w Świętochłowicach ul. Szpitalna 2 z przeznaczeniem na
pomieszczenie socjalne,biurowe, magazynowe itp.

PDF PDF
08.08.2011 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach”
ul. Chorzowska 38 

informuje, że

w dniu 16.08.2011 r. o godz. 900 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na
dzierżawę powierzchni podłogi 3m2 w Szpitalu Powiatowym w
Świętochłowicach ul. Chorzowska 36 z przeznaczeniem na montaż 3
automatów do napoi

PDF

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” ul. Chorzowska 3 8 na podstawie art. 151, ust. 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tekst jednolity (Dz.U.04.164.1027 z późn. zm.), ogłasza rozstrzygnięcie konkursu postępowań prowadzonych w trybie konkurs ofert z dnia 13 grudnia 2011 r. o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie:

  • transportu sanitarnego bez obsługi medycznej;
  • transportu sanitarnego ze srednim personelem medycznym;
  • transportu sanitarnego z zespołem lekarskim;
  • transportu sanitarnego do porodu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” ul. Chorzowska 38 ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

  • ratownictwo medyczne
  • oddział chirurgii ogólnej i krótkoterminowej      ffffffffff

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” ul. Chorzowska 38 na podstawie art. 151, ust. 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tekst jednolity (Dz.U.04.164.1027 z późn. zm.), ogłasza rozstrzygnięcie konkursu postępowań prowadzonych w trybie konkurs ofert z dnia 15 lutego 2012 o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie:

  • Ratownictwo medyczne
  • Oddział chirurgii ogólnej i krótkoterminowej
PDF PDF

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice

ogłasza:

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej polegających na przeprowadzaniu opisów i ocen badań tomografii komputerowej w oparciu o przekazane dane medyczne, drogą teletransmisji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o.

PDF PDF

 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ogłasza konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologopedii
PDF PDF
 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ogłasza konkurs
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie anestezjologii
PDF PDF PDF PDF

 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ogłasza konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o.
PDF PDF
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ogłasza konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
psychoterapii
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla osób fizycznych
PDF PDF PDF
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325