Slide background

Poniżej przedstawiamy listę ogłoszeń wraz z plikami do pobrania:
(treść ogłoszenia / kwestionariusz osobowy / formularz)

Wyszukiwarka

DATA DOTYCZY POBIERZ
24.10.2012 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. Świętochłowice ul.Chorzowska 38 informuje, że 

w dniu 22.10.2012 r. o godz. 1100 odbył się przetarg ustny (licytacja) na :
najem garażu nr 2 w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach ul. Chorzowska 36.
Przetarg ustny (licytację) wygrała ABSYDA Sp. z o.o. z ceną wywoławczą czynszu 135,00 zł netto miesiecznie + VAT.

PDF
16.10.2012 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. Świętochłowice ul.Chorzowska 38 informuje, że 

w dniu 22.10.2012 r. o godz. 1100odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na :
Dzierżawę garażu nr 2 o powierzchni 21 m2 w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach ul. Chorzowska 36.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości ceny wywoławczej netto: 135,-zł.
Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku.
Regulamin przetargu ustnego(licytacji) zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 oraz na naszej stronie internetowej www.zoz.net.pl
Szczegółowych informacji udziela Sekcja Administracyjno – Eksploatacyjna tel. kom. 606 957 808, gdzie udostępniamy do wglądu oferentom warunki przetargowe, wzór umowy oraz opis pomieszczenia przeznaczonego pod dzierżawę.

PDF
08.10.2012 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii ogólnej i krótkoterminowej w tym pełnienia funkcji Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej.

PDF
11.07.2012 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza rozstrzygnięcie konkursu postępowań prowadzonych w trybie konkurs ofert z dnia 20 czerwca 2012 r. o udzielenie świadczeń zdrowotnych.

PDF
20.06.2012 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” ul. Chorzowska 38 ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresach:

 • AMBULATORIUM LEKARZA I PIELĘGNIARKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ POZ
 • AMBULATORIUM LEKARZA I PIELĘGNIARKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ POZ PEDIARTYCZNEJ
 • ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
 • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
PDF PDF PDF PDF PDF
11.06.2012 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnejw Świętochłowicach” ul. Chorzowska 38 ogłasza unieważnienie postępowań prowadzonych w trybie konkurs ofert z dnia 18 czerwce 2012 r. o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie:

 • BADANIA ENDOSKOPOWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
 • KONSULTACJE HEMATOLOLOGICZNE
 • KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
 • BADANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
 • ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – BADANIA USG
PDF
22.05.2012 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul.Chorzowska 38 informuje, że w dniu 29.05.2012 o godz 11.00 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę 3m2 podłogi pod zamontowanie automatu do napoi w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 36

PDF PDF
17.05.2012 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” ul. Chorzowska 38 ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresach:

 • BADANIA ENDOSKOPOWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
 • KONSULTACJE HEMATOLOLOGICZNE
 • KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
 • BADANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
 • ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – BADANIA USG
PDF PDF PDF PDF PDF
15.05.2012 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” ul. Chorzowska 38 ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 • ambulatorium nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ
PDF PDF PDF PDF PDF
28.03.2012 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świetochłowicach” ul. Chorzowska 38 powiadamia o zmianie terminów składania ofert w zakresie:

 • teleradiologii
16.03.2012 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świetochłowicach” ul. Chorzowska 38 ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresach:

 • teleradiologia
 • zakład opiekuńczo – leczniczy
PDF PDF PDF PDF
06.03.2012 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” ul. Chorzowska 38 ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 • Oddział ginekologiczno – położniczy
PDF PDF PDF PDF
ofert na stronie 3 6 9 12 15 18

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.