Slide background

Kierownik Oddziału: mgr Aldona Góralczyk-Lasota

Pielęgniarka oddziałowa: Janina Anioł

 

Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu wspólnie z Oddziałem Psychiatrycznym z Pododdziałem Detoksykacji i Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi kompleksowe leczenie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Jest Oddziałem stacjonarnym, całodobowym, koedukacyjnym.

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniami:

uzależnienia od alkoholu

uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych niewymagających innych, specjalistycznych form leczenia

uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi niewymagających innego, specjalistycznego leczenia

Program terapeutyczny trwa przeciętnie 6 tygodni i obejmuje:


Psychoterapię grupową:

grupa terapeutyczna

społeczność terapeutyczna

trening zapobiegania nawrotom choroby

trening zachowań konstruktywnych

przygotowanie programu dalszego zdrowienia


Psychoterapię indywidualną

Badania i konsultacje psychiatryczne

Prowadzenie działań konsultacyjno – edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych


 
Kwalifikacja pacjentów do programu:

Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty upoważniające do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Pacjenci nieubezpieczeni przyjmowani są na podstawie ważnego skierowania. Przyjęcia pacjentów odbywają się po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej i wyznaczeniu terminu. W przypadku pacjentów leczących się ambulatoryjnie lub hospitalizowanych z powodu alkoholowego zespołu abstynencyjnego, a także tych, których odległość miejsca zamieszkania uniemożliwia stawienie się na rozmowę konsultacyjną termin może być ustalony telefonicznie. W takich przypadkach wymagana jest informacja o przebiegu dotychczasowego leczenia. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie, co najmniej tygodniowego okresu abstynencji od alkoholu, oraz innych środków zmieniających świadomość.

 

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU – ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR

DZIENNY ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ – ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR

 

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325