Slide background

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR
Oddział Neurologiczny/Udarowy


03.311
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
04.13
Elektroneurografia
23.0105
Konsultacja specjalistyczna
23.0902
Naświetlanie Sollux
38.99
Nakłucie żyły – inne
87.030
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
87.031
TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.033
TK tętnic głowy i szyi
87.035
TK twarzoczaszki bez kontrastu i z kontrastem
87.037
TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
87.049
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.176
RTG czaszki – przeglądowe
87.221
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przeglądowe
87.222
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe
87.231
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.241
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe
87.242
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe
87.29
Zdjęcie rtg kręgosłupa – inne
87.411
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.431
RTG żeber
87.433
RTG obojczyków
87.440
RTG klatki piersiowej
87.441
RTG płuc – inne
88.110
RTG miednicy – przeglądowe
88.16
Zdjęcie RTG przestrzeni zaotrzewnowej – inne
88.199
RTG jamy brzusznej – inne
88.249
RTG kości kończyny górnej – nieokreślone inaczej
88.28
Zdjęcie RTG kostki/stopy
88.299
RTG kości kończyny dolnej – nieokreślone inaczej
88.339
RTG układu kostnego – nieokreślone inaczej
88.383
TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
88.386
TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.387
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.388
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.389
Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym
88.39
Zdjęcie RTG – inne
88.7
Diagnostyczna ultrasonografia
88.71
Diagnostyka ultrasonograficzna głowy/szyi
88.714
USG naczyń szyi – doppler
88.715
USG węzłów chłonnych szyi
88.716
USG przezczaszkowa – doppler
88.761
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.769
USG brzucha – inne
88.777
USG naczyń kończyn dolnych – doppler
88.900
RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego
88.901
RM głowy bez kontrastu i z kontrastem
88.911
RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego
88.912
RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.931
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
88.932
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
88.933
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.936
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
88.937
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem
88.938
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.94
Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
89.00
Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.02
Porada lekarska, inne
89.04
Opieka pielęgniarki lub położnej
89.13
Badanie neurologiczne
89.14
Elektroencefalografia
89.141
Elektroencefalografia (EEG)
89.152
Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
89.153
Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (BAEP)
89.192
Video EEG
89.394
Elektromiografia
89.501
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter RR
89.502
Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter EKG
89.511
Elektrokardiografia z 1 3 odprowadzeniami
89.521
Elektrokardiografia nieokreślona
89.522
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.540
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.541
Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.61
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.65
Gazometria krwi tętniczej
93.1121
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1131
Ćwiczenia czynno-bierne
93.1132
Ćwiczenia wspomagane
93.1202
Ćwiczenia czynne wolne
93.1812
Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813
Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1901
Ćwiczenia równoważne
93.1909
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1913
Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914
Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.2201
Pionizacja bierna
93.2202
Pionizacja czynna
93.2204
Nauka czynności lokomocyjnych
93.2402
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.3912
Masaż klasyczny – częściowy
93.3920
Jonoforeza
93.3930
Prądy TENS
93.3937
Naświetlanie promieniami IR – miejscowe
93.3939
Laseroterapia
93.3943
Ultradżwięki
93.3983
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3988
Elektrostymulacja mięśni
93.3989
Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)
93.86
Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
93.92
Wentylacja mechaniczna – inne
94.0
Badanie psychologiczne i testy
94.08
Testy/ocena psychologiczna – inna
94.09
Psychologiczna ocena stanu psychicznego – inne niż wymienione
95.23
Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane – VEP, VER)
96.02
Wprowadzenie rurki ustno-gardłowej
96.04
Intubacja dotchawicza
96.05
Intubacja dróg oddechowych – inne
96.71
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
96.75
Ciągła wentylacja przez tracheostomię
99.04
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.87
Żywienie dojelitowe
A03
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
T33
Karbamazepina
T59
Walproinowy kwas

 

<< Wróć

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.