Slide background

Kontakt

 32 245-50-41

Ordynator: lek. med. Barbara Doniec

  wew.257

Pielęgniarka oddziałowa: Martyna Szałowska-Perz

   wew. 229

Gabinet Lekarski 

   wew. 257
Dyżurka Pielęgniarska    wew. 229

 

ODDZIAŁ ŚWIADCZY USŁUGI
 
Świadczenia w ramach umowy podpisanej z NFZ
 
Usługi komercyjne wg. cennika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

 

Oddział pracuje w trybie całodobowym, pełni codziennie całodobowy dyżur neonatologiczny. 

Oddział Noworodków funkcjonuje w systemie całodobowym rooming-in, tzn. że noworodek od momentu porodu do czasu wypisu przebywa razem z matką jeżeli stan Jego zdrowia na to pozwala.. 

Oddział dysponuje 15 łóżeczkami ruchomymi dla noworodków zdrowych i 3 stanowiskami dla wcześniaków. 

Wyposażony jest w stanowisko do intensywnego nadzoru poporodowego, sprzęt umożliwiający prawidłową opiekę i leczenie dzieci przedwcześnie urodzonych i z niską urodzeniową masą ciała oraz zaburzeniami adaptacyjnymi okresu noworodkowego ( inkubatory, pulsoksymetry, zestaw CPAP- do nieinwazyjnej terapii oddechowej, pompy infuzyjne, lampy do fototerapi). 

Zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka szpital promuje karmienie piersią i prawidłową pielęgnację noworodka, współpracując ze Szkołą Rodzenia. 

Pracownia Ultrasonograficzna działająca przy Oddziale Noworodkowym zapewnia pełną diagnostykę ultrasonograficzną, a także badania screeningowe stawów biodrowych metodą Graffa zgodną z europejskimi zaleceniami. 

W ramach Przyszpitalnej Poradni Kontroli Noworodka i Małego Dziecka sprawowana jest dalsza opieka nad dziećmi z ryzyka okołoporodowego. Dzieci są przyjmowane na bieżąco, bez oczekiwania.

 

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325