Slide background

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR
Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej


00.94
Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową
06.399
Inna częściowa tyroidektomia
06.51
Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
100.01
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
100.02
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin)
100.10
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
100.11
Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
100.21
Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin)
100.34
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin)
100.41
Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin)
100.62
Założenie cewnika do żyły centralnej
34.041
Drenaż jamy opłucnowej
38.018
Embolektomia – tętnic kończyny dolnej; udowych (wspólna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych
38.50
Podwiązanie i wycięcie żylaków – miejsce nieokreślone
38.55
Podwiązanie i wycięcie żylaków – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.591
Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (udowe)
38.592
Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (podkolanowe)
38.593
Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (piszczelowe)
38.594
Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)
38.595
Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)
38.596
Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.816
Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
40.21
Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
40.23
Wycięcie pachowego węzła chłonnego
40.24
Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
40.51
Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych
42.332
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
42.89
Zabiegi naprawcze przełyku – inne
42.91
Podwiązanie żylaków przełyku
42.99
Operacje przełyku – inne
43.11
Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
43.19
Gastrostomia – inna
43.411
Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
43.419
Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka – inne
43.42
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka – inne
43.7
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
43.89
Częściowe wycięcie żołądka – inne
43.999
Całkowite usunięcie żołądka – inne
44.13
Gastroskopia – inna
44.14
Endoskopowa biopsja żołądka
44.161
Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
44.162
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
44.392
Zespolenie żołądkowo-jelitowe
44.394
Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO
44.41
Zaszycie wrzodu żołądka
44.42
Zaszycie wrzodu dwunastnicy
44.43
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica
45.231
Fiberokolonoskopia
45.239
Kolonoskopia – inne
45.253
Kolonoskopia z biopsją
45.29
Zabiegi diagnostyczne jelita – inne
45.30
Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy
45.41
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
45.42
Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.431
Endoskopowa ablacja guza jelita grubego
45.629
Częściowa resekcja jelita cienkiego – inna
45.733
Hemikolektomia prawostronna
45.74
Resekcja poprzecznicy
45.75
Hemikolektomia lewostronna
45.76
Sigmoidektomia
45.91
Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
45.94
Zespolenie jelito grube-jelito grube
45.99
Zespolenie jelitowe – inne
46.13
Stała kolostomia
46.19
Kolostomia – inna
46.29
Ileostomia – inna
46.392
Odżywcza przetoka jelitowa
46.41
Rewizja przetoki jelita cienkiego
46.81
Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim
47.01
Appendektomia laparoskopowo
47.09
Inna appendektomia
47.99
Operacje wyrostka robaczkowego – inne
48.242
Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją
48.29
Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
48.35
Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
48.5
Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
48.62
Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
48.63
Przednia resekcja odbytnicy – inna
49.01
Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49.03
Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
49.12
Wycięcie przetoki odbytu
49.21
Anoskopia
49.31
Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
49.46
Wycięcie hemoroidów
49.49
Operacje hemoroidów – inne
50.12
Otwarta biopsja wątroby
51.22
Cholecystektomia
51.239
Laparoskopowa cholecystektomia – inna
51.999
Operacje dróg żółciowych – inne
53.02
Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.03
Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.04
Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.05
Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) – inna
53.09
Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej – inna
53.15
Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.21
Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.29
Jednostronna operacja przepukliny udowej – inna
53.41
Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)
53.49
Operacja przepukliny pępkowej – inna
53.51
Operacja przepukliny z otwarciem worka
53.591
Operacja przepukliny nadbrzusza
53.592
Operacja przepukliny podbrzusza
53.594
Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
53.61
Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny
53.69
Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)
54.01
Drenaż ściany jamy brzusznej
54.09
Nacięcie ściany brzucha – inne
54.11
Laparotomia zwiadowcza
54.123
Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54.19
Laparotomia – inna
54.21
Laparoskopia
54.25
Płukanie otrzewnej
54.29
Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej – inne
54.512
Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
54.515
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
54.59
Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
54.63
Szycie ściany jamy brzusznej – inne
54.64
Szycie otrzewnej
54.72
Operacja naprawcza ściany brzucha – inne
54.73
Operacja naprawcza otrzewnej – inne
54.999
Zabiegi w zakresie jamy brzusznej – nieokreślone inaczej
60.81
Nacięcie tkanki okołosterczowej
60.82
Wycięcie tkanki okołosterczowej
60.83
Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia lub zarośnięcia przewodu wytryskowego lub torbieli pośrodkowej stercza pod kontrolą uretroskopową (TURED)
63.12
Operacja wodniaka jądra
64.0
Operacja stulejki
77.87
Inne częściowe wycięcie kości – kość piszczelowa/ kość strzałkowa
82.44
Szycie ścięgna zginacza ręki – inne
83.09
Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki – inne
83.21
Biopsja tkanek miękkich
84.111
Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym
84.112
Wyłuszczenie palca stopy w stawie
84.119
Amputacja palca stopy – inna
84.121
Amputacja przedniej części stopy
84.129
Amputacja w zakresie stopy – inne
84.151
Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej – nie określona inaczej
84.172
Amputacja uda
84.18
Wyłuszczenie w stawie biodrowym
84.91
Amputacja – inne
85.01
Nacięcie piersi (skóry)
85.02
Nacięcie sutka
85.12
Otwarta biopsja piersi
85.21
Miejscowe wycięcie zmiany piersi
85.22
Resekcja kwadrantu piersi
85.29
Usunięcie lub zniszczenie tkanki/ tkanek sutka piersi – inne
85.431
Poszerzona prosta mastektomia – inna
85.433
Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych
85.451
Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych]
86.04
Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej – inne
86.054
Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem
86.11
Biopsja skóry/tkanki podskórnej
86.19
Zabiegi diagnostyczne skóry/ tkanki podskórnej – inne
86.21
Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.21
Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.221
Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222
Wycięcie martwiczej tkanki
86.289
Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
86.38
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry
86.4
Radykalne wycięcie zmiany skóry
86.52
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
86.55
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
86.59
Szycie skóry i tkanki podskórnej w innym miejscu
86.71
Preparowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.72
Przeniesienie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.743
Zamknięcie ubytku przez uszypułowany płat skórno-podskórny
86.751
Oczyszczenie płata uszypułowanego
86.752
Usunięcie tkanki tłuszczowej z płata uszypułowanego
86.79
Przeszczepienie płata uszypułowanego – inne
87.171
RTG czaszki w projekcji bocznej
87.172
RTG czaszki w projekcji strzałkowej
87.440
RTG klatki piersiowej
87.441
RTG płuc – inne
88.010
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.011
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.02
Inna TK jamy brzusznej
88.09
Badanie rtg ścian jamy brzusznej – inne
88.111
RTG miednicy – celowane
88.191
RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199
RTG jamy brzusznej – inne
88.291
RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
88.299
RTG kości kończyny dolnej – nieokreślone inaczej
88.301
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.389
Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym
88.7
Diagnostyczna ultrasonografia
88.713
USG tarczycy i przytarczyc
88.714
USG naczyń szyi – doppler
88.715
USG węzłów chłonnych szyi
88.718
USG przezciemiączkowa
88.721
Echokardiografia
88.732
USG piersi
88.734
USG jamy opłucnej
88.749
USG przewodu pokarmowego – inne
88.759
USG układu moczowego – inne
88.761
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.769
USG brzucha – inne
88.771
Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
88.776
USG naczyń kończyn górnych – doppler
88.777
USG naczyń kończyn dolnych – doppler
88.779
USG innych obszarów układu naczyniowego – doppler
88.790
USG węzłów chłonnych
88.791
USG wielomiejscowe
88.792
USG macicy nieciężarnej i przydatków
89.00
Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.511
Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami
89.522
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
93.57
Założenie opatrunku na ranę – inne

 

<< Wróć

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.