Slide background

KONTAKT

 32 245 50 41

 32 245 59 57

  
Ordynator: lek. med. Marcin Gruk    wew. 231
Pielęgniarka oddziałowa: Alina Lurka    wew. 242
Pielęgniarka koordynująca: Karina Olszewska  
Sekretariat    wew. 231
Gabinet Lekarski    wew. 246
Dyżurka Pielęgniarska    wew. 242

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej świadczy całodobowo usługi medyczne, zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską nad pacjentami przyjętymi do oddziału w trybie planowym i ostrym. Oddział specjalizuje się w kompleksowym leczeniu schorzeń chirurgicznych.

Wysoki poziom świadczonych usług zapewnia personel medyczny oraz wykorzystanie w diagnostyce i leczeniu nowoczesnych metod, zarówno w zakresie technik operacyjnych jak i prowadzonego leczenia w okresie przed i pooperacyjnym.

Oddział posiada 23 łóżka w salach 3 osobowych z łazienkami przystosowanymi do osób niepełnosprawnych.

W strukturze oddziału znajdują się 3 łóżka monitorowane, które zapewniają pacjentom właściwą opiekę w okresie pooperacyjnym.

W ramach oddziału wykonywane są badania badania diagnostyczne RTG, TK, USG doppler, jamy brzusznej, piersi, tarczycy.

Oddział dysponuje Pracownią Endoskopii, w której wykonywane są endoskopowe zabiegi diagnostyczne i lecznicze w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Doświadczenie personelu i posiadany sprzęt pozwala na wykonywanie następujących zabiegów:

 • operacje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych z powodu kamicy (metodą laparoskopową i otwartą),
 • drenaż ropni wątroby (metodą laparoskopową i otwartą),
 • biopsja gruboigłowa guzów wątroby,
 • operacje przepuklin rozworu przełykowego i antyrefluksowe (tzw. fundoplikacje) w chorobie refluksowej przełyku (metodą laparoskopową i otwartą),
 • operacje wycięcia lub drenażu torbieli trzustki (metodą laparoskopową i otwartą),
 • laparoskopie diagnostyczne,
 • operacje żołądka z powodu choroby wrzodowej i chorób nowotworowych (całkowite lub częściowe wycięcie z zespoleniem przełykowo-jelitowym lub żoładkowo-jelitowym, zespolenia omijające),
 • operacje wytworzenia przetok odżywczych (gastrostomii (w tym metodą endoskopową – PEG) oraz jejunostomii)
 • operacje jelita cienkiego z powodu guzów i przetok jelitowych (wycięcie lub wyłonienie ileostomii),
 • operacje jelita grubego z powodu guzów nowotoworowych lub powikłań choroby uchyłkowej i/lub zmian zapalnych) – wycięcie prawej części okrężnicy, wycięcie poprzecznicy, wycięcie lewej części okrężnicy, wycięcie esicy, przednie wycięcie odbytnicy z zespoleniem ręcznym lub mechanicznym (stapler), brzuszno-kroczowe wycięcie odbytnicy, wyłonienie kolostomii),
 • operacje wycięcia z zepoleniem jelita cienkiego i jelita grubego w przypadku martwicy z powodu zakrzepicy lub zatorowości naczyń),
 • operacje uwolnienia zrostów otrzewnowych (metodą laparoskopową i otwartą),
 • operacje z powodu niedrożności mechanicznej jelit na tle skrętu pętli jelitowej,
 • operacje wycięcia wyrostka robaczkowego (metodą laparoskopową i otwartą),
 • operacje drenażu ropni okołowyrostkowych/okołokątniczych w przebiegu powikłanych zapaleń wyrostka robaczkowego (metodą laparposkopową i otwartą),
 • operacje pierwotnych i nawrotowych przepuklin (pachwinowych, kresy białej, pępkowych, Spiegla, w bliznach pooperacyjnych i wewnętrznych) – z wszczepem lub bez wszczepu siatki syntetycznej,
 • operacje wycięcia śledziony – w przypadku krwiaków samoistnych lub pourazowych, ropni lub z innych wskazań (np. hematologicznych lub onkologicznych),
 • drenaż jamy otrzewnej (np. w przypadku wodobrzusza w marskości wątroby) (metodą laparoskopową i otwartą),
 • operacje brzuszne (laparotomie) z powodu urazów tępych lub przenikających,
 • operacje brzuszne (laparotomie) z powodu krwotoku do przewodu pokarmowego,
 • operacje wycięcia guzków krwawniczych i żylaków odbytu (hemoroidów),
 • operacje wycięcia przetok okołoodbytniczych/okołoodbytowych,
 • operacje nacięcia ropni okołoodbytowych/okołoodbytniczych,
 • operacje szczeliny odbytu (w tym z bocznym nacięciem zwieracza wewnętrznego odbytu),
 • operacje przezodbytowego usunięcia niektórych rodzajów guzów odbytnicy,
 • operacje usunięcia żylaków kończyn dolnych (w tym z usunięciem pnia żyły odpiszczelowej, podwiązaniem żyły odstrzałkowej oraz podwiązaniem niewydolnych żył przeszywających (perforatorów)),
 • biopsje gruboigłowe guzków piersi,
 • operacje wycięcia guzków łagodnych piersi,
 • operacje częściowego lub całkowitego usunięcia piersi w przypadku chorób nowotworowych (w tym również z usunięciem węzłów chłonnych pachowych,
 • biopsje gruboigłowe guzków tkanki podskórnej/tkanek miękkich,
 • operacje wycięcia guzków tkanki podskórnej/tkanek miękkich,
 • operacje wycięcia guzków skóry i zmian barwnikowych z zakresu dermatochirurgii (w tym metodą z przesunięciem uszypułowanego płata skóry)
 • nacięcia ropni i ropowicy tkanki podskórnej i tkanek miękkich,
 • operacje tarczycy (wycięcie częściowe lub całkowite),
 • drenaż jamy opłucnej z powodu odmy opłucnowej (pourazowej lub samoistnej) i/lub krwiaka opłucnej,
 • zabiegi chirurgicznego opracowania owrzodzeń i odleżyn,
 • amputacje kończyn.

ZABIEGI ENDOSKOPOWE:

 • gastroskopia diagnostyczna z biopsją (pobraniem wycinków do badania hist.-pat.) i testem na obecność H. Pylori,
 • kolonoskopie diagnostyczne w znieczuleniu ogólnym z biopsją (pobraniem wycinków do badania hist.-pat.)
 • opaskowanie nie krwawiących żylaków przełyku,
 • endoskopowe usuwanie pojedynczych i mnogich polipów żoładka,
 • endoskopowe usuwanie pojedynczych i mnogich polipów jelita grubego,
 • endoskopowe wytworzenie gastrostomii odżywczej (PEG),
 • endoskopowe usuwanie gastrostomii odżywczej (PEG),
  • endoskopowe tamowanie krwawienia w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego:

  • opaskowanie żylaków przełyku,
  • klipsowanie krwawiących naczyń,
  • ostrzykiwanie krwawiących naczyń,
  • koagulacja sondą argonowa
  • endoskopowe tamowanie krwawienia w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

  • klipsowanie krwawiących naczyń,
  • ostrzykiwanie krwawiących naczyń,
  • koagulacja sondą argonową

 

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325