Slide background

Kontakt

 32 245-50-41
Kierownik: Jacek Puzio    wew. 235
Gabinet Lekarski    wew. 232
Dyżurka Pielęgniarska    wew. 292
Pielęgniarka Oddziałowa: Sylwia Wieczorek    wew. 292
 

 

   Zespół Oddziału Anestezjologii składa się z doświadczonych specjalistów lekarzy i pielęgniarek Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej, Otolaryngologii, Ginekologiczno-Położniczego wykonujemy znieczulenia do operacji wykonywanych w ramach Bloku Operacyjnego, sal zabiegowych, pracowni endoskopii, sali cięć cesarskich. Przeprowadzamy znieczulenia ogólne i przewodowe ( podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe ), w tym analgezje do porodu siłami natury. Dzięki wiedzy, zaawansowanemu sprzętowi i nowoczesnym lekom staramy się sprawić, że szczególnie stresujący dla pacjentów okres operacji mija szybko i nie pozostawia przykrych wspomnień. W szpitalu wprowadziliśmy procedury monitorowania poziomu bólu pooperacyjnego i skuteczności jego leczenia.

   Zespół zapewnia szpitalowi całodobowy dostęp do świadczeń z zakresu anestezjologii, zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych po nagłym zatrzymaniu krążenia, opieki nad pacjentami w bezpośrednim zagrożeniu życia.

 

 

WYKONUJEMY
 
znieczulenia ogólne złożone
 
znieczulenia przewodowe ( podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe )  
znieczulenia ogólne dożylne ( w tym do endoskopii przewodu pokarmowego )
 
analgezje zewnątrzoponową do porody siłami natury  
przygotowujemy pacjentów do znieczuleń  
nadzorujemy leczenie bólu ostrego pooperacyjnego  

 

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.