Slide background

Leczenie trombolityczne

Aktualności

    Na zebraniu z konsultantem wojewódzkim neurologii w dniu 12.04.2019 r., przedstawiono dane dotyczące leczenia trombolitycznego udarów w Polsce i w województwie Śląskim w 2018r. Odsetek chorych leczonych trombolitycznie spośród wszystkich udarów leczonych w oddziałach  udarowych województwa Śląskiego kształtuje się na poziomie od 8% do 32%, średnio ponad 10%. Celem działań konsultanta jest wprowadzenie zmian i osiągnięcie minimum 20% odsetka leczenia trombolitycznego hospitalizowanych osób z udarem.

    W oddziale w Świętochłowicach osiągnięto wynik ponad 24% leczonych trombolitycznie spośród wszystkich udarów hospitalizowanych, osiągając tym czwartą lokatę w województwie śląskim i zaliczając się do grona liderów. Jest to satysfakcjonująca informacja ze względu na osiągnięty poziom jak i to, że jest to trzeci rok stosowania tego typu leczenia w szpitalu w Świętochłowicach. Stosowanie leczenia trombolitycznego możliwe jest do 4,5 godziny od zachorowania na udar. Stąd niezbędne jest podejmowanie szybkich działań, a poziom leczenia możliwy jest dzięki świadomemu i fachowemu działaniu wielu zaangażowanych osób. Zaczynając od świadomości społecznej rozpoznawania objawów udaru, szybkiemu rozpoznaniu , zaopatrzeniu i transportowi chorych przez Zespoły Ratownicze, szybkiej rejestracji i zaopatrzeniu w Izbie Przyjęć szpitala, sprawnie działającej całodobowo pracowni Tomografii Komputerowej oraz przede wszystkim przygotowaniu i zdecydowanemu działaniu zespołu udarowego lekarzy i pielęgniarek oddziału udarowego. Leczenie trombolityczne w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu znacząco zmniejsza niesprawność chorych po zachorowaniu. Im wcześniejsze leczenie, tym lepsze efekty. Z każdą chwilą trwania udaru ulega zniszczeniu coraz większa ilość mózgu. Wskaźnik określający skuteczność leczenia NNT (number need to treatment) tzn. ile osób należy leczyć, aby pomóc jednej osobie, zwiększa się w udarze o jeden co 20 minut czasu upływającego od zachorowania, co 20 minut należy leczyć o jedną osobę więcej aby osiągnąć poprawę .

    Wysoki odsetek osób poddawanych leczeniu trombolitycznemu w szpitalu w Świętochłowicach osiągnięto dzięki zmianom organizacyjnym, podniesieniu kompetencji personelu i praktyce. Za osiągnięty poziom wszystkim osobom zaangażowanym w leczenie ostrych udarów należy się uznanie i podziękowania.

 

SPECJALISTA NEUROLOG
MARCIN DUDZIC

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.