Slide background

Kompleksowa opieka nad pacjentem uzależnionym od alkoholu

Aktualności

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. oferuje kompleksową opiekę nad pacjentem uzależnionym od alkoholu, alkoholu i innego środka psychoaktywnego, alkoholu z współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi. Zapewniamy również profesjonalną pomoc bliskim osób uzależnionych.

Udzielamy świadczeń zdrowotnych  w trybie stacjonarnym, dziennym oraz ambulatoryjnym w trzech komórkach leczniczych: Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Wszystkie komórki funkcjonują w ramach kontraktu z NFZ i korzystanie z oferty dla naszych pacjentów jest bezpłatne.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – jest oddziałem całodobowym, koedukacyjnym. Przyjmujemy osoby dorosłe uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (uzależnienie mieszane) niewymagające innych, specjalistycznych form leczenia. Oferujemy  profesjonalny program leczenia dostosowany do możliwości osobistych, rodzaju i etapu uzależnienia każdego pacjenta. Czas hospitalizacji w oddziale wynosi 6 tygodni (podstawowy program psychoterapii uzależnienia). Oddział dysponuje 15 miejscami w pokojach 2-3 osobowych. Ponadto do dyspozycji pacjentów znajdują się: kuchnia, sala do ćwiczeń, pralnia z suszarnią, sala telewizyjna.

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień – pomoc w Oddziale znajdują przede wszystkim osoby dorosłe, które mają mało doświadczeń w utrzymywaniu dłuższej abstynencji, źle znoszą abstynencję, chcą uczestniczyć w programie terapii a jednocześnie nie chcą opuszczać domu na dłuższy czas. Leczenie trwa 6 tygodni. Zajęcia terapeutyczne obywają się od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 8:00. do 14:00. Pacjenci uczestniczą w podstawowym programie terapeutycznym opierającym się na oddziaływaniach grupowych.  Podczas pobytu objęci są także indywidualną opieką terapeutyczną, lekarską oraz pielęgniarską. Pacjenci otrzymują materiały edukacyjne i pomoce niezbędne do realizacji programu terapeutycznego. W ciągu dnia zapewniony jest również jeden posiłek. Za okres pobytu w oddziale pacjenci mogą uzyskać zwolnienie lekarskie. W oddziale dziennym i całodobowym realizujemy pierwszy etap psychoterapii uzależnienia umożliwiający kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii  Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – posiada ofertę  programu pomocy dla osób borykających się z problemem uzależnienia od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych, alkoholu z współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi, członków rodzin osób uzależnionych, osób z syndromem DDA. Oferta zawiera: porady diagnostyczne (lekarskie i terapeutyczne), porady, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej, psychoterapię rodzinną. Program terapii zaburzeń związanych z używaniem alkoholu obejmuje program nastawiony na abstynencję oraz program ograniczania picia.  Ponadto w ramach opieki after care pacjentom po ukończonym programie leczenia oferujemy comiesięczne spotkania grupy wsparcia.

Szczegółowe informacje nt. oferty leczenia można uzyskać telefonicznie pod numerem:

32 245 38 71

lub osobiście w siedzibie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świętochłowicach ul. Szpitalna 2

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 19:00,

piątek w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.