Slide background

IV Edycja Programu profilaktycznego
„SENIOR Z WIGOREM”

Aktualności

Zapraszamy osoby mieszkające w Świętochłowicach, które ukończyły 60 rok życia do wzięcia udziału w programie profilaktycznym, który będzie współfinansowany przez gminę Świętochłowice.

N6161370

EDYCJA IV UKIERUNKOWANA JEST NA PRZECIWDZIAŁANIE CHOROBOM UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „SENIOR Z WIGOREM” skierowany dla osób 60+ zamieszkujących miasto Świętochłowice.

Program realizowany będzie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. przy ul. Chorzowskiej 38 od lutego do listopada 2018 r. Program finansowany będzie przez miasto Świętochłowice i Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o., dla uczestnika program będzie bezpłatny. Programem będzie objętych maksymalnie 60 uczestników, podzielonych na max. 12 osobowe grupy.

Każdy uczestnik w ramach programu otrzyma:

  • Konsultację kardiologiczną z badaniem ultrasonograficzną serca
  • indywidualną poradę dietetyka wraz z ogólnymi zaleceniami i przykładową dietą,
  • analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej ( m.in. pomiar zawartości tk. tłuszczowej, mięśniowej, wody, oraz wiek metaboliczny)
  • badania laboratoryjne mające na celu wczesne wykrycie lub monitorowanie chorób układu krążenia zlecone dla każdego uczestnika indywidualnie (m.in. cholesterol całkowity, LDL, HDL, morfologia, kwas moczowy, CRP itp.),
  • badanie holter ciśnieniowy – dla wskazanych przez lekarza uczestników, w zależności od ich stanu zdrowia.
  • pomiary glukozy we krwi,
  • pomiary ciśnienia tętniczego krwi,
  • 6 tygodni zajęć w maksymalnie 12 osobowych grupach ze specjalistami z zakresu: fizjoterapii, terapii zajęciowej (m.in. muzykoterapia, filmoterapia, arteterapia, biblioterapia), psychologii, dietetyki (zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00-15.00),
  • materiały edukacyjne w formie broszur, folderów,
  • Jeden ciepły posiłek w przerwie między zajęciami.

 

ZAINTERESOWANY??

Wypełnij wniosek oddaj go w instytucji, w której go otrzymałeś we wskazanym do tego miejscu lub bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o.

POBIERZ WNIOSEK

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, o ostatecznej kwalifikacji do programu decydował będzie lekarz.

 

W razie pytań zadzwoń:
mgr Katarzyna Migoń –Kulbacka tel. 32/621 95 39

sekretariat Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. – 32/621 95 35

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Formularz kontaktowy

formularz nie służy do rejestracji w poradni!


Please leave this field empty.