logo_dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

„Utworzenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w ramach POZ ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu wczesnej diagnostyki – zakup sprzętu i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb zakupionego sprzętu”

 

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

 

550.471,92 zł

 

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:

 

418 092,38 zł

 

 

CELE PROJEKTU

Projekt ma na celu rozwiązanie problemu – poprawę jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki medycznej poprzez utworzenie nowoczesnej pracowni diagnostycznej wyspecjalizowanej w wykrywaniu chorób serca i dróg oddechowych już na poziomie POZ. Celem głównym projektu jest więc poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej opieki medycznej w działalności ZOZ w Świętochłowicach.

Cele szczegółowe projektu:

  • poprawa dostępności do świadczeń – możliwość diagnostyki wstępnej już w POZ, odciążenie AOS i oddziałów,
  • poprawa jakości usług zdrowotnych w dziedzinie kardiologii i chorób dróg oddechowych na poziomie POZ,
  • podniesienie efektywności systemu opieki zdrowotnej

 

PLANOWANE EFEKTY

Projekt obejmuje utworzenie nowej komórki w ramach istniejącego POZ – pracowni wczesnej diagnostyki. Umożliwi to pacjentom już na poziomie POZ przeprowadzenie podstawowych badań diagnostycznych – nieinwazyjnych badań kardiologicznych – USG (Doppler i inne), EKG, w tym Holter, a także spirometrii. Podkreśli to rolę lekarza rodzinnego jako kierującego („gatekeeper”), dając mu przede wszystkim należyte narzędzia diagnostyczne, aby nie był tylko wypisującym skierowania. Lekarz rodzinny będzie mógł skierować pacjenta w sposób bardzo precyzyjny, skracając mocno proces diagnostyczny. Efektem, poza szerszym dostępem do diagnostyki wstępnej będzie zwiększenie przepustowości AOS.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325