Slide background

Informacje o projekcie

 

Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego i telemedycyny dla potrzeb pacjentów, który poprzez wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jedyny działający w mieście Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ma doprowadzić do osiągnięcia celu głównego priorytetu II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, jakim jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim.

W ramach projektu Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach zostanie wyposażony w sieć teleinformatyczną oraz wdrożony zostanie Zintegrowany system informatyczny.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie dostosowanie elektronicznego systemu w zakresie usług medycznych świadczonych w wysokospecjalistycznych oddziałach Szpitala do standardów UE.

W ramach projektu zakupione zostaną: 
1. Komputery – 125 szt. 
2. Pozostały sprzęt (w tym m.in. drukarki, skanery) – 54 szt. 
3. Oprogramowanie podzielone na moduły, w tym moduł szpital, administracja, księgowość itd. 
4. Program antywirusowy na wszystkie stanowiska. 
5. Okablowanie i osieciowanie.

Zainstalowane oprogramowanie przyspieszy obsługę pacjentów i umożliwi dostęp do e-rejestracji oraz monitoringu procesu leczniczego. Moduł obrazowy pozwoli na szybkie przesyłanie wyników badań diagnostycznych i usprawnienie pracy poszczególnych pracowni diagnostycznych.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

tel. +48 32 245 50 41 ~ 5

KANCELARIA OGÓLNA
+48 32 621 95 35
fax. +48 32 245 34 40

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Pediatryczna Izba Przyjęć
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Irena Nowak

fb_icon_325x325