Slide background

800 tys. zł dla naszego szpitala!

Aktualności

Symboliczny czek opiewający na kwotę 800 tys. zł odebrał dziś prezes ZOZ w Świętochłowicach Sp. z o.o. Bohdan Kozak z rąk Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego. Łączna wartość pomocy przekazanej przez województwo szpitalom to ponad 11 milionów zł. Środki zostaną przeznaczone głównie na zakup potrzebnego sprzętu niezbędnego do walki z pandemią koronawirusa.

Pieniądze zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych i zakupów inwestycyjnych.

Oprócz świętochłowickiego szpitala, pomoc trafi również do Mysłowic, Rudy Śląskiej, Kłobucka, Bielska-Białej, Pyskowic, Knurowa, Katowic, Pszczyny, Lublińca, Będzina, Piekar Śląskich, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Wodzisławia i Zabrza.

Pierwsze efekty pacjenci naszego szpitala będą mogli zauważyć już wkrótce, ponieważ w ramach otrzymanych środków wykonane zostaną prace modernizacyjne oraz zakup sprzętu, dzięki któremu poprawie ulegnie bezpieczeństwo leczonych osób.

DSC_4074_1   DSC_4036

DSC_4094_1  DSC_4101_1

Fot. Patryk Pyrlik UMWŚ

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325